Beslut

Vänstern ska inte ha monopol på ordet feminism

För mig handlar feminism om friheten att bli betraktad och bedömd som den människa du är, inte utifrån vilket kön du har. Feminism är att stå upp upp för könsmångfald, för alla dem som identifierar sig som varken man eller kvinna. Feminism för mig är att stå upp för sexuella minoriteter, att arbeta för ett rättvist och jämlikt samhälle fritt från alla former av diskriminering, vare sig den grundar sig på kön, sexualitet, ålder, funktionshinder, etnicitet, språk, religion.

Människohandels- offers rättigheter måste tryggas

Under 2015 och början av 2016 har sammanlagt 54 nigerianska människohandelsoffer sökt skydd i Finland. Av dem har 19 beviljats någon form av uppehållstillstånd, medan majoriteten – 35 kvinnor – har avvisats.

Anna Jungner-Nordgren återvald till ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

Pressmeddelande från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 12.3.2016

Jungner-Nordgren: Regeringspolitiken förbiser jämställdheten och mänskliga rättigheter

Pressmeddelande från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 11.3.2016

Anna Jungner-Nordgren: inlägg i politiska debatten på SFP:s partidag

Inlägg i allmänpolitiska debatten, SFP:s partidag 6.6.2015

Tanja Ljungqvist: Mera könsrelaterad integrationsverksamhet

Tal vid SFP:s partifullmäktigemöte i Kasnäs17.1.2015

Anna Jungner-Nordgren: Det behövs en familjepolitisk helhetsreform

Tal vid SFP:s partifullmäktigemöte 17.1.2015

Carola Sundqvist: Deltidsarbete och jämställdhet på arbetsmarknaden

Tal vid SFP:s partifullmäktigemöte i Kasnäs17.1.2015

Jourförordning och inbesparingar

Carola Sundqvist tal på SFP:s partifullmäktigemöte 27-28.9.2014

Sundqvist vill förbättra kvinnornas möjligheter till fast anställning

Förbundsordförande Carola Sundqvist tal på partifullmäktigemötet i Pargas 26.1.2013