Beslut

Eklund efterlyser modig och alternativsökande politik

Förbundsordförande Sara Eklunds tal vid SFP:s partistyrelsemöte i Helsingfors den 24.4.2008

Sara Eklunds hälsningstal på årsmötet 2008

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 5-6.4.2008

Jämställdhet, respekt, mångfald och rättvisa

Förbundsordförande Sara Eklund på sfp:s partistyrelsemöte 18.1.2008

Henrika Lax om porträttet

Konstnären Henrika Lax' tal vid avtäckningen av porträttet av Margareta Pietikäinen 26.10.2007