Jungner-Nordgren: Lönegapet måste överbryggas!

31.10.2017 kl. 14:05
Så länge vi inte har ett system som sporrar till ett mer jämställt föräldraskap är det kvinnorna i det här samhället som betalar. På prislappen står det bl.a. lägre lönenivå än männen och i slutändan även mindre pension, säger Jungner-Nordgren.
Pressmeddelande 31.10.2017

Jungner-Nordgren: Lönegapet måste överbryggas!

Lönegapet i Finland kvarstår. Kvinnors medelinkomst är fortsättningsvis på en anmärkningsvärt lägre nivå än männens. Årets uträkningar (STTK) visar att inga förändringar skett sedan i fjol – också i år är kvinnans euro 83,4 cent jämfört med mannens. I teorin innebär det att kvinnor fr.o.m. idag jobbar utan lön fram till årets slut.

- Problemet med ojämlika lönenivåer är mångfacetterat. En könssegregerad arbetsmarknad med överrepresentation av kvinnor i vissa lägre betalda branscher, en större andel män i bättre betalda ledarpositioner och lönediskriminering drar alla sitt strå till den ojämlika lönestacken. En alldeles essentiell bit i pusslet är den ojämlika fördelningen av föräldraledighet eftersom kvinnor gör mer obetalt arbete än män, så som vård av barn eller släkting och skötsel av hem, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

- Ett viktigt steg på vägen i att överbrygga lönegapet mellan kvinnor och män är en ambitiös familjeledighetsreform. Regeringen måste skippa tramset om att en sådan reform inte får kosta. Så länge vi inte har ett system som sporrar till ett mer jämställt föräldraskap är det kvinnorna i det här samhället som betalar. På prislappen står det bl.a. lägre lönenivå än männen och i slutändan även mindre pension, säger Jungner-Nordgren.

Svenska Kvinnoförbundet förespråkar 6+6+6-modellen och ser särskilt att en större kvot för pappan att ta ut skulle ha positiva effekter på kvinnans ställning på arbetsmarknaden och därmed även på lönenivåerna mellan könen på lång sikt.

För mer information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44