Månadens kvinnoförbundare: Mari-Ann Esch

01.11.2017 kl. 09:00
Svenska Kvinnoförbundet i Närpes presenterar Mari-Ann Esch, månadens kvinnoförbundare i november.

Mari-Ann Esch, 21.06 1936 - 03.04 2012

Mari-Ann Esch var född och uppvuxen i Näsby, Närpes – en plats där hon kom att leva och verka större delen av sitt liv. Efter studentexamen vid Kristinestads Gymnasium utbildade hon sig till tandläkare vid Helsingfors universitet och en stor del av hennes yrkesverksamma liv var hon ledande tandläkare vid Närpes hälsovårdscentral.

Intresset för kommunalpolitik kom tidigt.  Mari-Ann invaldes i kommunfullmäktige i Närpes 1969 och blev 1973 medlem i den nya storkommunens fullmäktige där hon satt oavbrutet fram till 1996. 1973 invaldes hon även i kommunstyrelsen och var dess medlem i olika repriser, flera år som enda kvinna.  1985-1988 var hon kommunstyrelsens ordförande och fullmäktigeordförande 1989-90.

Uppdragen inom SFP var många och hon var partiet trogen under hela sitt liv och kandiderade även i riskdags- och elektorsval. Arbetet i Svenska Finlands Folkting låg Mari-Ann varmt om hjärtat. Hon var medlem i Svenska Kvinnoförbundets centralstyrelse och var även en tid viceordförande inom förbundet.  De interkommunala förtroendeuppdragen var många och hon var suppleant i EU:s regionkommitté.

Mari-Ann var en mycket utåtriktad person och hon kände en stor empati för människor som hade det svårt. Engagemanget för människor på flykt och i nöd sträckte sig över många år och hon arbetade aktivt för att Närpes skulle ta emot kvotflyktingar. Den knappa fritiden ägnades åt litteratur, revyverksamhet och antikviteter. 

”Som kvinna i politiken är man tvungen att offra sig och som kvinna ställs det högra krav på en. Det kanske är en inrotad känsla att kvinnan måste prestera mer för att bli accepterad”. Så tyckte Mari-Ann i samband med att hon intervjuades inför sin 50-års dag 1986. 10 år senare var hon nybliven deltidspensionär och skulle få mer tid för familj, frivilligarbete och resor då hon på kvällen den 6 november 1996 råkade ut för en trafikolycka i Närpes centrum. Skadorna blev väldigt omfattande och permanenta, vilket gjorde att hon aldrig kom tillbaka till arbetslivet och offentligheten.