Jungner-Nordgren: Barn måste få leva ett liv fritt från våld

20.11.2017 kl. 13:38
Våld i hemmet är inte bara en fråga om en partners (ofta en kvinnas) otrygghet – barn utsätts också, och det är samhällets plikt att i alla hänseenden värna om deras trygghet, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Pressmeddelande 20.11.2017

Jungner-Nordgren: Barn måste få leva ett liv fritt från våld

Idag 20.11 uppmärksammas Barnkonventionens dag. Dagen infaller samtidigt som Ljus, inte våld-kampanjveckan kör igång. Kampanjen har i år temat ”Trygghet för barnet efter separationen” och lyfter fram att våld inte beaktas tillräckligt i beslut som berör vårdnad om barn, umgänge och placering av barn. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren är särskilt bekymrad över den bild skyddshemsstatistiken i Finland ger.

- År 2016 hade skyddshemmen totalt 3535 klienter, vilket är en ökning med 16 % jämfört med föregående år. Nästan hälften var barn och den absolut största gruppen utgjordes av under 4-åringar med en andel på 19 %. Av barnen uppgav 53 % att de själva blivit utsatta för våld. Det här är hårresande siffror. Våld i hemmet är inte bara en fråga om en partners (ofta en kvinnas) otrygghet – barn utsätts också, och det är samhällets plikt att i alla hänseenden värna om deras trygghet, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Årets Ljus, inte våld-kampanj tar fasta på problematiken med att föräldrar, som man känner till att har betett sig våldsamt, i vårdnadsbeslut ges rätt att träffa sina barn utan stöd eller övervakning. Detta trots att Istanbulkonventionen (artikel 31) förpliktar en stat att handla så att vårdnads- eller umgängesrättsavtal inte äventyrar rätten till trygghet och ett liv fritt från våld för en kvinna som utsatts för våld, kvinnans familj eller gemensamma barn.

- Då överenskommelser görs måste barnets röst bli hörd och hens rädsla ges utrymme. Förutom att vi behöver fler skyddshemsplatser måste vi också styra mera resurser till såväl barnskyddet som sådan service som stöder familjers vardag, t.ex. rådgivningar och familjecenter. Förbundet för mödra- och skyddshem har nyligen lyft fram att det i barnskyddet är av yttersta vikt att arbetsbördan inte blir för påfrestande så att personalen byts ut. Kontinuitet i förhållandet mellan klient och personal är A och O – på så vis kan utvecklingen av en familjs situation utvärderas på ett tillförlitligt sätt. Detta är ett resonemang vi stöder, avslutar Jungner-Nordgren.

Svenska Kvinnoförbundet deltar i år i Ljus, inte våld-kampanjen på 15 orter runtom i Finland. Finlands nationella våldsobservatorium arrangerar varje höst kampanjen som försvarar kvinnors mänskliga rättigheter, kroppsliga integritet och rätt till ett liv fritt från våld. Kampanjen kulminerar i FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor 25.11. Årets värdorganisation är Förbundet för mödra- och skyddshem.

För mer information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44