Jungner-Nordgren: Dags för samtyckeslagstiftning

12.12.2017 kl. 13:25
- En samtyckeslagstiftning skulle kanske inte lösa alla problem men kunde vara ett viktigt steg för att komma åt sexualbrott och stärka individens rätt till kroppslig och sexuell integritet, säger Jungner-Nordgren.

Pressmeddelande 12.12.2017

Jungner-Nordgren: Dags för samtyckeslagstiftning

Idag tar sig #metoo-kampanjen över tröskeln till de finländska maktkorridorerna då frågan om sexuella trakasserier och övergrepp diskuteras i riksdagen. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren ser det som ett viktigt tillfälle för politikerna att åstadkomma förändring i samhället och hoppas på diskussion om en samtyckeslagstiftning:

- Sexuella relationer ska bygga på frivillighet och detta ska också vara grunden för sexualbrottslagstiftningen. Lagstiftningen gällande sexualbrott bör förnyas i enlighet med internationella människorättsnormer så att våldtäkt definieras som frånvaro av samtycke.

Rådande definition av våldtäkt i strafflagen utgår från förekomst av våld eller hot om våld. Nej till sex räcker med andra ord inte. Istället för att fokusera på förövaren fäster man ofta vikt vid hur offret betett sig och huruvida hen kämpat emot. Här haltar strafflagen och försummar att ta i beaktande vad forskning kommit fram till: vid våldtäkt reagerar 70 % av offren genom att bli paralyserade och inte kunna röra sig. Majoriteten förmår med andra ord inte göra fysiskt motstånd mot förövaren.

- En samtyckeslagstiftning skulle kanske inte lösa alla problem men kunde vara ett viktigt steg för att komma åt sexualbrott och stärka individens rätt till kroppslig och sexuell integritet, säger Jungner-Nordgren.

För mer information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44