Svenska Kvinnoförbundet: Backgren fortsätter som ordförande för Österbottens jämställdhetsgrupp

14.12.2017 kl. 12:52
Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren har återvalts till ordförande för Österbottens jämställdhetsgrupp av landskapsstyrelsen. Gruppens syfte är att främja jämlikhet mellan könen i landskapet Österbotten.
Pressmeddelande 14.12.2017

Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren har återvalts till ordförande för Österbottens jämställdhetsgrupp av landskapsstyrelsen. Gruppens syfte är att främja jämlikhet mellan könen i landskapet Österbotten.

Under Backgrens ordförandeskap har den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR) uppmärksammats. Kommunerna i landskapet har uppmanats underteckna deklarationen, och seminarier och utbildningar har arrangerats i ämnet i jämställdhetsgruppens regi. Även landskapet Österbotten har undertecknat deklarationen.

I dagsläget har nio av 14 kommuner i landskapet Österbotten undertecknat deklarationen. Senast var det Korsholm som undertecknade den efter en motion som inlämnats av fullmäktigeledamot Ida-Maria Skytte (SFP).

Svenska Kvinnoförbundet understryker vikten av att kommuner och landskap undertecknar deklarationen för att stärka jämställdheten på såväl lokal och regional nivå som i kommunal verksamhet och politiskt beslutsfattande.

För mer information:

Vice ordförande Ann-Sofi Backgren
ann-sofi.backgren@kvinnoforbundet.fi
050-522 26 42