2017 – ett år av feministisk kraft

31.12.2017 kl. 00:00
Vi kommer att jobba hårt för att lyfta jämställdheten på agendan och visa att det är ett av de viktigaste perspektiven i landskapsvalet, skriver Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Tiina Kujala.

Svenska Kvinnoförbundet har ett mycket aktivt år bakom sig. Samtidigt som Finland firade sina 100 år av självständighet hade vi glädjen att höja våra skålar för 110 år av jämställdhetsarbete. Vi firade med ett seminarium i samband med förbundets årsmöte i Vasa i mars, men också under jubileumsveckan i november, då seminarier och träffar arrangerades på olika håll i landet. Regelbundna regionala träffar ser vi fram emot att ordna även under de kommande åren.

Vår styrka ligger nämligen i våra regioner. Lokalavdelningarna har arrangerat olika temaevenemang, träffar med riksdagsledamöter, diskussionskvällar och annan verksamhet under året. 16 lokalavdelningar från hela Svenskfinland delade ut reflexer i samband med ”Ljus, inte våld”-kampanjen i november, som i år hade temat ”Barnets trygghet efter separation”. Samarbete med grannavdelningarna eller andra organisationer möjliggör många seminarier och evenemang i och med att både kostnaderna och arbetsbördan delas på bredare axlar. Tillsammans är vi starkare, men tillsammans har vi också roligt.

Ett antal teman har ofta återfunnits i vår verksamhet. Våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld, familjeledighetsreformen och ekonomiska frågor som berör kvinnor är både aktuella och väcker stort intresse.  Många av våra seminarier har varit fullsatta och har nått ut till nya målgrupper, vilket tyder på att vårt budskap och vårt arbete för jämställdhet ses som både viktigt och relevant. Vi är aktiva på sociala meder och i den traditionella pressen. Vi har bland annat presenterat månadens kvinnoförbundare på våra sidor, samt informerat, engagerat och aktiverat våra följare i olika frågor. Vi har även lanserat vår egen blogg.

2017 har inte lidit brist på feministisk kraft – tvärtom är initiativ som #metoo och #dammenbrister något av det mest revolutionerande vi sett på senare år. Tack vare dessa har strukturerna som möjliggör tystnadskultur kring sexuella trakasserier och övergrepp skakats i grunden, och lett till att många personer för första gången har känt att de kan berätta om sina erfarenheter. Initiativen har haft effekt på det globala, nationella och lokala planet. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren skrev om kampanjen i ett blogginlägg i oktober.

Under det gångna året har vi haft kommunalval, och i många kommuner såg vi andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter öka jämfört med tidigare perioder. År 2018 väljer vi president, och möjligtvis också representanter till landskapsfullmäktige. I landskapen är det av stor vikt att vi har en bra könsbalans i de beslutande organen. Frågorna som landskapen har ansvar för berör ofta dem som är svagast i samhället, personer som har stort behov av social- och hälsovårdstjänster. Dessutom är en stor del av personalen kvinnor. Vi kommer att jobba hårt för att lyfta jämställdheten på agendan och visa att det är ett av de viktigaste perspektiven i landskapsvalet.

2018 blir ett viktigt jämställdhetsår och Kvinnoförbundet står redo för att kavla upp ärmarna. Men först är det dags att tacka för 2017, ladda de feministiska batterierna och njuta av midvintern en stund. Jag önskar er alla ett gott nytt år!

Tiina Kujala

Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande