Jungner-Nordgren: Regeringen sviker kvinnliga arbetstagare

30.08.2018 kl. 15:27
Regeringens ändringar i arbetsavtalslagen kommer märkbart att drabba de kvinnodominerade branscherna såsom servicebranscherna, där 70 procent av arbetskraften är kvinnor, säger förbundsordförande Jungner-Nordgren.

Pressmeddelande 30.8.2018

Regeringens förhandlingar om statsbudgeten för år 2019 slutfördes på onsdag. Det är nu klart att regeringen håller fast vid lagändringen om lättare uppsägningar för små företag med under 20 anställda.

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren påpekar att det finns en risk att lagändringen hotar jämställdheten på arbetsmarknaden.  

- Regeringens ändringar i arbetsavtalslagen kommer märkbart att drabba de kvinnodominerade branscherna såsom servicebranscherna, där 70 procent av arbetskraften är kvinnor, säger Jungner-Nordgren.

- Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden är redan nu sämre än männens. Jag ser ett jämställdhetsproblem i att det ska bli möjligt att godtyckligt säga upp arbetstagare i små företag. Hur garanterar vi att det här inte kommer att drabba speciellt gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder, säger Jungner-Nordgren.

Jungner-Nordgren ser behovet av reformer på arbetsmarknaden och efterlyser bland annat satsningar som möjliggör att fler kvinnor startar företag.

- Det behövs definitivt mera flexibilitet på arbetsmarknaden. För att vi ska få ett jämställt arbetsliv behövs det också en helhetsreform av familjeledigheterna, poängterar Jungner-Nordgren.

Svenska Kvinnoförbundet kräver att regeringen gör en könskonsekvensbedömning av lagförslaget och att lagens effekter på kvinnors ställning på arbetsmarknaden följs upp.

Anna Jungner-Nordgren
Ordförande, Svenska Kvinnoförbundet