Finlandssvenska flickor otrygga i världens tryggaste land

19.09.2018 kl. 15:01
Regeringen har en vision om att göra Finland till världens tryggaste land. Ändå upplever flera grupper i samhället en ökande otrygghet. - Mot detta har regeringens politik för att förebygga diskriminering och sexuella trakasserier varit otillräcklig, konstaterar Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Pressmeddelande 19.9.2018
Svenska Kvinnoförbundet

Jungner-Nordgren: Finlandssvenska flickor otrygga i världens tryggaste land

Regeringen har en vision om att göra Finland till världens tryggaste land. Ändå upplever flera grupper i samhället en ökande otrygghet. Metoo-kampanjen lyfte fram tusentals vittnesmål om sexuella övergrepp i Finland. Nu visar den finlandssvenska ungdomsbarometern som bland annat Svenska Yle har beställt av tankesmedjan Magma att finlandssvenska tonårsflickor trakasseras sexuellt och mår sämre än sina finskspråkiga systrar.

- Mot detta har regeringens politik för att förebygga diskriminering och sexuella trakasserier varit otillräcklig, konstaterar Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

Över 40 procent av de finlandssvenska flickorna uppger att de har trakasserats sexuellt. Motsvarande siffra för pojkar är sex procent. Förutom att flickorna på varje mätare mår sämre än pojkarna så mår de finlandssvenska flickorna också sämre än finskspråkiga flickor.

- De här upplevelserna pekar helt klart på att det finns strukturella problem som måste tas på största allvar. Det är oacceptabelt att en så här stor del av flickorna har trakasserats sexuellt och att flickorna mår så dåligt som de gör, säger Jungner-Nordgren.  

Svenska Kvinnoförbundet har länge drivit på kampen för ökade resurser för det våldsförebyggande arbetet i Finland och att genustänk och jämställdhetsplanering ska inkluderas både i småbarnspedagogiken och i skolorna.

- Vi vet från studier på daghem att små flickor och pojkar behandlas olika. Förväntningarna på flickor och pojkar kan vara olika även i hemmen. Vi måste ta itu med normativa förväntningar på pojkar och flickor redan i ett tidigt skede, säger Jungner-Nordgren.

Jungner-Nordgren påpekar att vi också måste se till att skolorna har tillräckligt med resurser och kunnande för att säkerställa en trygg inlärningsmiljö för alla.

- Här kan till exempel utbildade trakasseriombud i skolorna och på läroanstalter utgöra en del i det förebyggande arbetet och ingripandet i könsbaserat våld och trakasserier i skolorna, säger Jungner-Nordgren.

För mer information:

Förbundsordförande Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44