Anna Jungner-Nordgren kandiderar i Europaparlamentsvalet

26.10.2018 kl. 10:55
- Jag vill se en europeisk union som bär sitt globala ansvar och tydligt tar ställning för jämställdhet och hållbarhet, säger Anna Jungner-Nordgren.

Pressmeddelande 26.10.2018

Anna Jungner-Nordgren kandiderar i Europaparlamentsvalet

– EU måste stå upp för klimatet, de mänskliga rättigheterna och styra skutan ut ur den högerpopulistiska gyttjan. Jag vill se en europeisk union som bär sitt globala ansvar och tydligt tar ställning för jämställdhet och hållbarhet.

Det säger Anna Jungner-Nordgren, Svenska Kvinnoförbundets ordförande, som har nominerats till EU-valskandidat av Svenska folkpartiet. Jungner-Nordgren vill se ett slut på den högerpopulistiska frammarschen och betonar vikten av ett starkt nordiskt samarbete i EU.

– De senaste årens värdekonservatism hotar de friheter och rättigheter som Europas kvinnor har kämpat för i decennier, vilket vi har sett skrämmande exempel på i Polen och Ungern, säger Jungner-Nordgren.

– Norden är ingalunda perfekt, men vi ska inte heller förringa den välfärd vi byggt upp och de feministiska milstolpar vi uppnått i dessa länder. De nordiska jämställdhetsvärderingarna behöver sina starka försvarare i EU och jag är definitivt en av dem. Tillsammans kan de nordiska länderna vara en viktig vägvisare som hela EU drar nytta av.

Jungner-Nordgren förargar sig över att EU inte har kommit längre på jämställdhetsfronten.

– Könsfördelningen i Europaparlamentet är under all kritik. Att endast 37 procent av EU-parlamentarikerna är kvinnor vittnar om att den europeiska politiken fortfarande är en mansdominerad arena. Vi behöver fler kvinnor bland beslutsfattarna i EU – hälften av befolkningen har rätt till hälften av makten.

– Jag vill vara en stark röst för ett brett spektrum av jämställdhetspolitiska frågor, som en human flyktingpolitik, sexuella och reproduktiva rättigheter för alla och ett samhälle fritt från könsbaserat våld. Frågan om global uppvärmning kräver också vår totala uppmärksamhet – vi har inget annat val än att föra en ambitiös klimatpolitik, säger Jungner-Nordgren.

Jungner-Nordgren jobbar som seniorrådgivare i kommunikation på Nordiska Ministerrådet, är en ihärdig långdistanslöpare och vasabördig feminist.

För mer information:

Anna Jungner-Nordgren, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet
anna.jungner-nordgren@kvinnoforbundet.fi
040-508 14 44