Lotta Keskinen är redo för riksdagen

30.10.2018 kl. 09:17
- Den sittande regeringens åtgärder har varit ett verkligt bakslag för främjandet av jämställdheten och bör korrigeras omgående, säger Keskinen.

Pressmeddelande 30.10.2018

Lotta Keskinen är redo för riksdagen

Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Lotta Keskinen ställer sig till förfogande i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet (SFP) i Helsingfors. Keskinen vill särskilt driva frågor som förbättrar kvinnans ställning i samhället.

- Den sittande regeringens åtgärder har varit ett verkligt bakslag för främjandet av jämställdheten och bör korrigeras omgående. Vi måste få igenom en omfattande familjeledighetsreform under nästa regeringsperiod och införa en lag om lika lön för kvinnor och män enligt den isländska modellen, säger Keskinen.

Keskinen ser med stor oro på statistiken för våldtäkter och sexuella trakasserier. Den påvisar tydligt att kvinnans självbestämmanderätt inte respekteras i det finska samhället.

- En komplettering av strafflagen med en ny samtyckeslagstiftning vore en viktig åtgärd för att förbättra kvinnans ställning och en stark påminnelse om alla människors lika värde, säger Keskinen.

Utslagning och ensamhet, särskilt bland unga, är också frågor som ligger Keskinen nära hjärtat. Ungas möjligheter att få tillträde till arbetsmarknaden och hitta sin plats i livet anser Keskinen att måste stärkas.

- Ensamhet och depression har blivit våra nya folksjukdomar. Jag känner ett stort ansvar att arbeta för att vända samhällsutvecklingen till det bättre - vi måste inge människor framtidstro och stöd i livets svåra stunder, säger Keskinen.

Lotta Keskinen är ekonomie magister och politices kandidat till utbildningen och arbetar inom fastighetsplaceringsbranschen som fondanalytiker. Förutom sitt engagemang i Svenska Kvinnoförbundet och SFP:s partifullmäktige verkar hon bland annat som förtroendevald i Johannes församling och i Helsingfors gemensamma kyrkofullmäktige.

För mer information:

Lotta Keskinen
lotta@lottakeskinen.fi
Tel. 041 505 5755