Backgren: Stärk kvinnors roll i utrikes- och säkerhetspolitiken

13.11.2018 kl. 11:29
- Idag handlar utrikes- och säkerhetspolitik inte enbart om militära hot utan också om klimat- och cyberhot. Vi får inte heller glömma att den sociala dimensionen, som förebyggande av konflikt, är A och O i främjandet av demokrati, säger Backgren.

Pressmeddelande 13.11.2018

Backgren: Stärk kvinnors roll i utrikes- och säkerhetspolitiken

Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ann-Sofi Backgren kräver tillsammans med riksdagspartiernas övriga kvinnoförbund att jämställd representation förverkligas på samtliga beslutsfattarnivåer i samhället. Utrikes- och säkerhetspolitik är ett särskilt område där kvinnors roll måste stärkas.

- Idag handlar utrikes- och säkerhetspolitik inte enbart om militära hot utan också om klimat- och cyberhot. Vi får inte heller glömma att den sociala dimensionen, som förebyggande av konflikt, är A och O i främjandet av demokrati, säger Backgren.

- I Finlands riksdag består utrikesutskottet av fem kvinnor och tolv män, det vill säga en könsfördelning på 71–29 procent till männens fördel. Kvinnor är klart underrepresenterade i beslutsfattande som rör utrikes- och säkerhetspolitik, säger Backgren.

Riksdagens jämställdhetsrapport som publicerades i höstas visar att vissa områden inom politiken fortfarande är starkt ”kvinnligt” eller ”manligt” kodade. För en kvinna kan det därmed bli svårt att tas på allvar inom utrikes- och säkerhetspolitiken som traditionellt har uppfattats som männens arena.

- Partierna måste bära sitt ansvar och genast i början av en ny riksdagsperiod sinsemellan koordinera fördelningen av utskottsplatserna så att jämställdhet tas i beaktande. Samma gäller utdelande av ordförandeposter och andra tunga uppdrag – män har fortfarande lättare att klättra till toppen än kvinnor. På EU-nivå är logiken densamma och därför bör Finland föreslå både en kvinna och man till EU-kommissionär, säger Backgren.

Backgren anser att jämställd representation är en rättvisefråga.

- I en representativ demokrati bör könsfördelningen i beslutsfattande organ avspegla befolkningen. Frågan har också en annan dimension: en mångsidigare representation möjliggör bredare informationsunderlag och fler perspektiv.

Ann-Sofi Backgren fungerar som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet samt som ordförande för förbundets internationella utskott. Backgren deltog i Demos Demokrati-akademi den 1-2.11 och 5-6.11.2018 tillsammans med representanter för andra partipolitiska kvinnoförbund. Kvinnoförbundens gemensamma uttalande hittas här

För mer information:

Vice ordförande Ann-Sofi Backgren
050 522 2642