Uttalande: Barnkonventionens dag

20.11.2018 kl. 08:00
Inget barn ska behöva bli hemlöst eller falla offer för organiserad brottslighet. Barnens rättigheter och trygghet måste gå före allt, säger Anna Jungner-Nordgren.

Uttalande: Barnkonventionens dag 20.11.2018

Idag den 20 november på barnkonventionens dag vill Svenska Kvinnoförbundet uppmärksamma att minst 30 000 barn är försvunna i EU. Mörkertalet är stort och förmodligen rör det sig om väldigt många fler – åren 2014-2017 kom 220 000 ensamkommande barn till EU enligt medborgarorganisationen Missing Children Europe.

De ensamkommande barnen måste i första hand ses som barn, inte som asylsökande eller flyktingar. UNICEF har prickat Finland och de andra nordiska länderna för att misslyckas bemöta barnen på ett sätt som tillgodoser deras behov av hjälp. Påföljden har bland annat varit den att barn utvisas till länder där barnens trygghet och säkerhet inte kan garanteras. Det misslyckade bemötandet leder också till att barnen ofta väljer att fly igen och därmed försvinner.

Svenska Kvinnoförbundet kräver att alla länder i EU tar sitt ansvar och erbjuder skydd till dem som behöver det som mest. Inget barn ska behöva bli hemlöst eller falla offer för organiserad brottslighet. Barnens rättigheter och trygghet måste gå före allt.

Anna Jungner-Nordgren 
Svenska Kvinnoförbundets ordförande