Keskinen: Finland ska ta modell av Islands lag om lika lön

27.11.2018 kl. 08:37
Kvinnor tjänar fortfarande i snitt 16 procent mindre än män. Löneskillnaderna minskar livsinkomsterna och leder ofrånkomligen till lägre pensioner för kvinnor. Finland bör införa en lag om lika lön enligt den isländska modellen, säger Keskinen.

Pressmeddelande 27.11.2018

Keskinen: Finland ska ta modell av Islands lag om lika lön

Löneklyftan mellan könen har minskat med endast fyra procentenheter under de senaste tolv åren. Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Lotta Keskinen anser att utvecklingen är för långsam.
 
-  Kvinnor tjänar fortfarande i snitt 16 procent mindre än män. Löneskillnaderna minskar livsinkomsterna och leder ofrånkomligen till lägre pensioner för kvinnor. Finland bör införa en lag om lika lön enligt den isländska modellen, säger Keskinen.
 
Lagen om lika lön, som trädde i kraft på Island i början av 2018, innebär att alla arbetsplatser med över 25 anställda måste få statlig certifiering för sin lönepolicy vart tredje år. Alla löner är offentliga och de som misslyckas att bevisa att de ger kvinnor och män lika lön för lika arbete kan dömas till böter.
 
- Det kan vara svårt att upptäcka och bevisa lönediskriminering om man inte har tillgång till uppgifter om lönenivån på arbetsplatsen eller till grunderna för lönesättningen. Vi behöver mer transparens kring löner och därför är det viktigt att förnya jämställdhetslagen, säger Keskinen.
 
Internationellt sett är könssegregeringen på den finländska arbetsmarknaden stor. Svenska Kvinnoförbundet föreslår särskilda satsningar för att råda bot på de begränsningar som traditionella könsroller kan medföra. 
 
- Såväl daghem som skolor har en viktig roll i att främja jämställdhet. För jämställda löner krävs också en reform av föräldraledigheterna och en jämnare fördelning av vårdansvaret, säger Keskinen.

För mer information:
Lotta Keskinen, vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet
lotta@lottakeskinen.fi
041-505 5755