Anita Westerholm utanför sjukhus

Anita Westerholm: Patientsäkerhet för alla!

28.09.2022 kl. 16:15
Det är sällan jag är så här förbannad. År 2020 stängde man samjouren vid Raseborgs sjukhus trots att rapport och kommuners utlåtanden var för bevarande av samjouren liksom en stor folklig opinion.

Nu föreslås att Lojo samjour dit patienter i Västra Nyland ska vända sig vid mera akut och krävande vård stänga. Det bor människor som kan behöva uppsöka jouren även utanför huvudstadsregionen, vi har också rätt till jämlik vård och patientsäkerhet, säger Anita Westerholm.

Idag publicerades föredragningslistan inför HUS nästa styrelsemöte i oktober. På agendan finns även en lista på sparåtgärder för att nå balans i budgeten. Listan innehåller bland annat stängning av Lojo sjukhus samjour och förlossningsavdelning samt ändringar då det kommer till Raseborgs sjukhus. Även Borgå samjour föreslås stänga.

-    Vad förslaget betyder för Raseborgs sjukhus del öppnar sig inte helt, men en sak är säkert och det är att de här sjukhusen ska utvecklas och inte avvecklas, understryker Westerholm.

-    Jag har förståelse för att man ser till siffror och utreder olika alternativ, det är ansvarsfullt beslutsfattande att se till hur man bäst använder tillbudsstående resurser. Det jag inte förstår är oförståelsen för rätten till jämlik vård oberoende boendeort och de språkliga rättigheterna. Innan några beslut fattas måste diskussioner gås med välfärdsområdena, säger Westerholm.

En trygg och jämlik förlossningsvård måste säkras. Under en tioårsperiod har antalet förlossningssjukhus i Finland minskat med nästan 30 procent, från 32 stycken år 2010 till 23 stycken år 2020. Under samma tidsperiod har de oplanerade förlossningarna utanför sjukhuset, och däribland förlossningarna på väg till sjukhuset, ökat.

-    Varje förlossning ska upplevas trygg av föderskan och den nya familjen. Lojo BB måste räddas! Till det hör bland annat att en kvinna inte ska behöva oroa sig för att tvingas föda sitt barn på vägen eller i en ambulans till följd av att avståndet till närmaste BB är långt. Patientsäkerhet är någonting alla har rätt till, även de bosatta utanför huvudstadsregionen, slår Westerholm fast.