Anita Westerholm utanför riksdagen

Westerholm: Äntligen steg i rätt riktning gällande abortlagstiftningen!

21.10.2022 kl. 08:10
Igår debatterades medborgarinitiativet Egen Vilja 2020 som är för en ny abortlagstiftning i riksdagen. Svenska Kvinnoförbundet anser att det är av största vikt att stärka självbestämmanderätten för kvinnor över sin egen kropp samt att garantera rättigheten till fri och trygg abort. Det står alldeles klart att den finska abortlagstiftningen som är från år 1970 måste uppdateras och moderniseras. Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut är ett steg i rätt riktning.

- Lagstiftningen måste ändras för att den ska respektera en kvinnas rätt till sin egen kropp. Utskottets förslag som innebärr att den gravidas egen vilja ska räcka som orsak till abort fram till slutet av graviditetsvecka tolv är ett mycket viktigt steg i rätt riktning, säger Westerholm

Svenska Kvinnoförbundet är en av initiativtagarna till medborgarinitiativet Oma Tahto 2020 – Egen Vilja 2020. Det som föreslås av  social- och hälsovårdsutskottet är mindre omfattande än det som skrivs i medborgarinitiativet. Dock föreslås även att riksdagen förutsätter att statsrådet omedelbart inleder beredningen av en mer omfattande totalreform av abortlagstiftningen på ett sätt som ytterligare stärker den gravidas självbestämmanderätt.

- Det är av största vikt att en helhetsreform genomförs, ytterligare lagändringar behövs. Vi behöver aktivt, målmedvetet arbeta för att stärka självbestämmanderätten. Tyvärr ser vi på flera håll i världen försämringar då det gäller abortlagstiftningen. De ändringar som nu diskuteras är fråga om kvinnors rättigheter och ska vara en självklarhet, avslutar Westerholm.