Anita Westerholm vill fortsätta leda Svenska Kvinnoförbundet

13.01.2023 kl. 15:22
Anita Westerholm ställer upp för omval till ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Westerholm valdes till ordförande i september 2020 och har lett förbundet sedan dess. Svenska Kvinnoförbundet sammanträder till årsmöte den 10-12 februari i Karleby och väljer då en ny förbundsstyrelse.

- Jag brinner för jämställdhet och rättvisa. Jag vill fortsätta leda vårt livskraftiga förbund, utveckla det och tillsammans lyfta vår politik. Vi går mot ett riksdagsval och inför det är det extra viktigt att jämställdhets- och jämlikhetsfrågor sätts på agendan, i det arbetet har Svenska Kvinnoförbundet en viktig roll, säger Westerholm.

Jämställdhet och jämlikhet är en förutsättning för ett fungerande välfärdssamhälle och demokrati. Under den gångna regeringsperioden har många viktiga framsteg gjorts, bland annat har en sexualbrottsreform genomförts liksom en reform av familjeledigheterna. På frågan om vad Westerholm lyfter fram som extra viktigt att främja säger hon trygghet.  

- I allt för många fall är inte ens hemmet en trygg plats. Vi vet att våld mot kvinnor hör till de största människorättsproblemen i Finland.  Åtminstone tre män misstänks ha tagit livet av sin fru inom loppet av medlet av december och årets början. Det här är fruktansvärt. Det är också fruktansvärt att samhällsvrålen saknas! Vi måste göra mera, vi måste göra allt för att inte ett enda kvinnoliv släcks för tidigt, understryker Westerholm. 

- I dessa tider är det extra viktigt att arbeta för att stärka kvinnors ekonomiska situation och att samhällsfunktionerna upprätthåller trygghet i samhället och underlättar var och ens vardag. Alldeles speciellt viktigt är det att barn och unga samt den äldre generationen  ges förutsättningar till ett tryggt och meningsfullt liv. Inbesparingar får inte göras på kvinnornas bekostnad. Att främja jämställdhet är att främja ett hållbart och framgångsrikt samhälle, tillägger Westerholm.

Westerholm är hemma från Ekenäs, Raseborg och arbetar som specialmedarbetare för justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson. Westerholm är stadsstyrelsens ordförande och fullmäktigeledamot i Raseborg samt fullmäktigeledamot för Västra Nylands välfärdsområde.

För mer information:  

Anita Westerholm 
Förbundsordförande, Svenska Kvinnoförbundet 
044-055 7565