Bild på Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Ramieza Mahdi och Pia Sundell

Ramieza Mahdi och Pia Sundell vill fortsätta som vice ordförande

15.02.2024 kl. 14:49
Ramieza Mahdi och Pia Sundell ställer sig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Bägge har fungerat som förbundets vice ordförande sedan september 2020.

- Min strävan är att aktivt bidra till arbetet för jämställdhet och jämlikhet, så att alla åtnjuter lika möjligheter och rättigheter. Jag vill fortsätta jobba för ett samhälle som präglas av jämställdhet, medmänsklighet och välmående, säger Mahdi.

Ramieza Mahdi jobbar som sjukskötare på Vasa centralsjukhus och är fullmäktigeledamot i Österbottens välfärdsområde samt fullmäktigeledamot i Vasa stadsfullmäktige.

- Jag brinner för jämställdhetsarbetet och vill fortsätta jobba aktivt för flickors och kvinnors rättigheter, säger Pia Sundell. Därför ställer jag mig till förfogande för omval till vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Jag vill fortsätta påverka samhällsutvecklingen - genom gemensamt arbete blir framtiden jämställd.

Sundell arbetar som verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland. Hon är vice ordförande för delegationen för jämställdhetsärenden (tane) och vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Sari Somppi meddelar att hon efter drygt två år som vice ordförande vill ge möjlighet åt andra aktiva kvinnor att ta plats att arbeta för jämställdhet som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. 

- Jag kommer nu att satsa på yrkeskarriären i kombination med studier och vidareutbildning samt på mina uppdrag som förtroendevald i styrelserna och fullmäktige i Österbottens välfärdsområde och i Vasa stad. Mitt politiska engagemang fortsätter och jag siktar på kommande val, säger Somppi. 

Svenska Kvinnoförbundet väljer ordförande, tre vice ordförande samt förbundsstyrelse på årsmötet den 23-24 mars i Åbo.

För mer information:
Ramieza Mahdi, vice ordförande
045-669 3811

Pia Sundell, vice ordförande
040-501 9105

Sari Somppi, vice ordförande
044-557 5246