KOMMUNALPOLITISKA MÅL
2021–2025

8. Trivsel, tillgänglighet och trygghet i kommunen

Våra krav

  • Kommunen bör kartlägga och implementera trivsel och en känsla av trygghet i den offentliga utomhusmiljön då man bygger nya bostadsområden och utvecklar parker och torg. Det offentliga rummet ska vara lika tryggt för kvinnor, män och personer med annan könsidentitet under alla tider på dygnet.
  • Offentliga områden, så som gång- och cykelbanor, motionsslingor och hållplatser för kommunal trafik ska ha tillräcklig belysning och underhållas väl under alla årstider så att det är tryggt och möjligt för alla att röra sig där.
  • Snöröjningen i kommunen ses över ur ett jämställdhetsperspektiv. Kommunerna ser till att det är tryggt att gå och cykla också på vintern.
  • Kommunen satsar på trygga leder för lätt trafik, fotgängare och cyklister.
  • Varje barn ska ha rätt till en trygg skolväg. Därför måste barn och unga vara en viktig målgrupp när kommunen planerar trafiken.
  • Kommunen bör ha en fungerande och heltäckande kollektiv- och servicetrafik som beaktar olika användargruppers behov. Alla användargrupper ska kunna resa tryggt utan rädsla för exempelvis våld. Därutöver bör biljettpriserna vara skäliga.
  • Mångfald och hbtqi-personer ska beaktas i planeringen av offentliga utrymmen, så som simhallar och omklädningsutrymmen. Allmänna sanitetsanläggningar måste vara tillgängliga och trygga för alla, inklusive transpersoner och ickebinära personer.
  • Kommunerna beaktar tillgängligheten i den fysiska miljön. Personer med barnvagn, rollator och rullstol ska ha möjlighet att använda kollektivtrafiken i samma utsträckning som andra.