Vi måste få in fler kvinnor i kommunfullmäktige

03.10.2016 kl. 10:47
Andelen invalda kvinnor i kommunfullmäktige måste växa. Nästa vår i april hålls det kommunalval. Beslutsfattarna i kommunen påverkar jämställdheten i praktiken och konkreta saker i invånarnas vardagsliv. Det är inte irrelevant vem som bestämmer om dem.

Ju fler kvinnliga kommunalvalskandidater – desto fler invalda kvinnor                                                     

Kvinnors och mäns jämlika representation är en av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle. I förra kommunalvalet  år 2012 sjönk andelen kvinnor av de förtroendevalda för första gången sedan valet 1956. Kvinnornas andel av de invalda sjönk till 36,2 procent.

Andelen invalda kvinnor i kommunfullmäktige måste växa. Nästa vår i april hålls det kommunalval. Beslutsfattarna i kommunen påverkar jämställdheten i praktiken och konkreta saker i invånarnas vardagsliv. Det är inte irrelevant vem som bestämmer om dem.

Ju fler kvinnor som kandiderar, desto fler kvinnor blir invalda. Därför är det viktigt att nu vända trenden och se till att kvinnors och mäns representation redan på kandidatlistorna är jämlik. Kvinnor och män i olika åldrar och livssituationer måste få tillräckligt med uppmuntran och stöd för att tacka ja till att ställa upp i valet. För vem känner till och kan bäst representera t.ex. en småbarnsmamma mitt i livet, en studerande singelkvinna eller en kvinnlig pensionär, om inte personerna som befinner sig just i dessa livsskeden.

Den kommunala servicen ska erbjuda kvinnor och män jämlika möjligheter t.ex. till social- och hälsovård, fritidssysselsättningar och arbete. En mångfald av beslutsfattare leder till att servicen i kommunen även i praktiken tar alla olika invånares behov i beaktande. Det finns skillnader mellan kvinnor och män t.ex. när det gäller hälsa, känslan av trygghet i omgivningen, utbildning och kombinerandet av arbete och familj.

En jämn könsfördelning i kommunfullmäktige är viktig såväl ur en demokratisk synvinkel som med tanke på det praktiska beslutsfattandet i kommunerna.

Anna Jungner-Nordgren
Ordförande, Svenska Kvinnoförbundet

Ann-Sofi Backgren
vice ordförande

Katinka von Kraemer
vice ordförande

Tanja Ljungqvist
vice ordförande

Insändare i Syd-Österbotten 29.9.2016, Vasabladet 2.10.2016