Kvinnor behövs på kandidatlistorna

18.01.2017 kl. 12:20
Det är bara om vi hjälps åt att bära ansvar, många tillsammans, som vi når goda resultat, hemma och i samhället. Det är inte rättvist att bara några få ska dra alla kvinnors lass i kommunalpolitiken, och det blir svårt att få kvinnorepresentanter på alla ställen där det borde finnas. Våga vara med och påverka, även om du inte är expert.

Värmde korvsoppa

Ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Nykarleby värmde korvsoppa till sin treåring då presskonferensen för SFP:s kommunalvalskandidater hölls vid Juthbacka 12.1, därav frånvaro. Det får ibland duga att vara good enough partimedlem och inte synas i bild. Tack för provokation i angeläget ärende, ÖT och Britt! Frånvaron av kvinnor på listan är en annan femma.

Kvinnoförbundet kämpar, liksom kommunorganisationen, med att hitta kvinnliga kandidater som vill sitta i fullmäktige. Frivilliga för nämnduppdrag finns, men det verkar vara en hög tröskel till att ställa upp på kandidatlistan till stadsfullmäktige.

Några av namnen som nu meddelat sin kandidatur finns redan som medlemmar i föreningen, och alla SFP-kandidater som tror på jämställdhet är välkomna som medlemmar. Medlemmar kan förvänta sig lite extra hjälp i valet från Kvinnoförbundet. Svenska Kvinnoförbundet i Nykarleby befinner sig i ett omstartskede med en lyckad träff före jul och nästa träff blir den 24.1 i Stjärnhallen med tema lokalpolitik i Nykarleby.

De senaste åren har föreningen fungerat mest som en valorganisation. Vi önskar nu bli mer av en kvinnoklubb, ett nätverk för kvinnor i samhället. En liten analys efter många samtal och meddelanden i kandidatrekryteringen är att det svårt att hinna med allt, som människa och kvinna.

Men det är bara om vi hjälps åt att bära ansvar, många tillsammans, som vi når goda resultat, hemma och i samhället. Det är inte rättvist att bara några få ska dra alla kvinnors lass i kommunalpolitiken, och det blir svårt att få kvinnorepresentanter på alla ställen där det borde finnas. Våga vara med och påverka, även om du inte är expert.

Det är absolut värt att sätta tid på att bidra med sina åsikter och sin kunskap i kommunen. Jag har gett av min fritid och ibland arbetstid några år och nu får några andra småbarnsmorsor/företagare/världsförbättrare ge lite av sin fritid för att vi ska få en bra blandning och representation i kommunfullmäktige. 

 

Anna Övergaard
Ordförande
Svenska Kvinnoförbundet i Nykarleby

Insändare i Österbottens tidning 17.1.2017