Kvinnor behövs i kommunalt beslutsfattande

20.01.2017 kl. 12:53
Vi behöver beslutsfattare som lyfter jämställdhetsfrågor på agendan i kommunerna och som främjar att jämställdhetsperspektiv integreras i allt beslutsfattande. Både kvinnors och mäns sakkunskap är viktig för att skapa de nya framtida kommunerna med dess service till lokalsamhället.

Kvinnor behövs i kommunalt beslutsfattande

Kommunalvalet går av stapeln den 9 april och kandidaterna ska vara klara i slutet av februari. Vi uppmanar kvinnor i alla åldrar och livsskeden att tacka ja till att ställa upp.  Kvinnor behövs i alla kommunala förtroendeuppdrag eftersom könsfördelningen i till exempel nämnderna bör vara minst 60/40. Från den österbottniska SFP-kretsens sida och i många kommuner strävar vi efter en jämn könsfördelning på kandidatlistorna.

Vi behöver beslutsfattare som lyfter jämställdhetsfrågor på agendan i kommunerna och som främjar att jämställdhetsperspektiv integreras i allt beslutsfattande. Både kvinnors och mäns sakkunskap är viktig för att skapa de nya framtida kommunerna med dess service till lokalsamhället.

På detta sätt tas alla invånare och deras olika behov i beaktande när besluten fattas. I dessa tider är det särskilt viktigt att ha en helhetssyn i beslutfattandet och att skapa framtidstro för alla kommuninvånare.

Det är intressant att vara med och påverka samhällsutvecklingen. Var och en gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar.  Som förtroendevald lär du dig vartefter och du behöver inte vara expert för att engagera dig politiskt. Med vilja och engagemang kommer man långt och att vara samhällsengagerad bygger också på samverkan och samarbete. Även de som inte blir invalda i kommunfullmäktige har en plats efter valet, genom att ofta ges möjlighet att få ett kommunalt uppdrag där man kan vara med och påverka. Tveka inte att ställa upp som kandidat – du och din erfarenhet behövs!  

 

Monica Asplund 
Svenska Kvinnoförbundets representant i kretsstyrelsen för SFP i Österbotten

Ann-Sofi Backgren
vice ordförande i Svenska Kvinnoförbundet

Insändare i Vasabladet och Österbottens tidning 20.1.2017