Kvinnoförbundet i Korsholm: Allas ansvar

18.01.2018 kl. 13:57
Äldre människor och funktionshindrade som är i beroendeställning är speciellt utsatta, liksom också invandrare. Det är allas ansvar att behandla varandra väl, skriver Monica Asplund, ordförande Kvinnoförbundet i Korsholm i en insändare i Vasabladet.

Insändare publicerad i Vasabladet 16.1.2018: https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/172941

Metoo-kampanjen har visat att det förekommer betydligt fler sexuella trakasserier i vårt samhälle än vad vi har varit medvetna om. Metoo och ”dammen brister” har gett de utsatta - i huvudsak kvinnor - modet att berätta om sin förnedring. Vi hoppas att allt fler nu vågar polisanmäla sexuellt våld. Men på grund av att vi alla är olika och har en subjektiv uppfattning kan gränsen mellan rätt och fel vara otydlig. Brottsofferjouren, som är avgiftsfri och har svenskspråkig telefonservice, kan stöda den som är osäker.

Det viktigaste med metoo är att förebygga och hindra trakasserier som förekommer både i verkliga livet och på sociala medier.  Detta kan vi göra genom att som föräldrar föregå med gott exempel och i skolan lära ut gott beteende. På arbetsplatserna ska man göra upp tydliga direktiv för hur man hanterar trakasserier och medvetandegöra alla i organisationen.

Med vår text vill vi också uppmärksamma att det förekommer olika slag av trakasserier och utnyttjanden än direkt sexuella, och att dessa är lika viktiga att fördöma. Äldre människor och funktionshindrade som är i beroendeställning är speciellt utsatta, liksom också invandrare. Det är allas ansvar att behandla varandra väl.

Svenska Kvinnoförbundet i Korsholm genom Monica Asplund, ordförande