Censurera inte brösten i hälsovården

12.10.2018 kl. 00:00
Årligen insjuknar ca. 5000 kvinnor i Finland i bröstcancer, vilket gör bröstcancern till den vanligaste cancerformen i vårt land. Därför är det viktigt att kvinnor redan i ung ålder lär sig att undersöka sina bröst och att någon då lär ut metoderna, säger vice ordförande Lotta Keskinen tillsammans med förbundets jämställdhetspolitiska utskott.

Texten har ursprungligen publicerats som insändare i Hufvudstadsbladet 12.10.2018

Censurera inte brösten i hälsovården

Årligen insjuknar ca. 5000 kvinnor i Finland i bröstcancer, vilket gör bröstcancern till den vanligaste cancerformen i vårt land med 15 procents andel av alla cancerfall. Som känt har all cancervård större möjlighet till effekt ju tidigare sjukdomen upptäcks.

Den effektivaste metoden för att hitta möjlig bröstcancer i ett tidigt skede är genom att kvinnor undersöker sina egna bröst. Men att undersöka sina egna bröst och veta vilka alla symptom som kan vara tecken på första stadiet till cancer är något som sällan lärs ut - det här är något som läkare och hälsovårdspersonal allra oftast utgår från att kvinnorna känner till. Vill en kvinna få en grundlig lektion i hur hon ska göra är inte heller YouTube till värst stor hjälp, eftersom bröst inte får synas i videon där. För att lära sig undersöka sina bröst utförligt får kvinnor allt som oftast ta till egna detektivmetoder för att få information och hjälp. Det här måste vi få en förändring i.

Det är viktigt att kvinnor redan i ung ålder lär sig att undersöka sina bröst och att någon då lär ut metoderna. Även om den unga kvinnans bröst ännu inte är färdigt utvecklade i skolåldern, så är det bra att ta upp frågan redan då, för att unga kvinnor skall ta med bröstundersökningen i de egna hälsovårdsrutinerna. Likaså skall den egna bröstundersökningen vara något som betonas i studenthälsovården och inom den allmänna hälsovården. Den egna undersökningen måste bli något vi kan tala öppet om, och som läkare och hälsovårdspersonal tar upp vid patientbesök för att kunna hjälpa till vid behov.

Precis som i all annan hälsovård anser vi det viktigt att läkare och hälsovårdspersonal inte antar för mycket utan verkligen finns till hands för att ge råd och stöd för kvinnor även då det kommer till undersökningen av de egna brösten. Bara för att bröstvideon inte godkänns i sociala medier betyder det inte att vi skall censurera brösten då det kommer till den egna hälsovården.

Lotta Keskinen
Vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet
tillsammans med förbundets jämställdhetspolitiska utskott