Könskonsekvensbedömningar behövs, HUS!

31.10.2018 kl. 09:50
Vi upplever att den finländska sjukvården inte förmår tillgodose kvinnors hälsa och behov i nödvändig utsträckning.

Texten har ursprungligen publicerats som insändare i Hufvudstadsbladet 30.10.2018

Könskonsekvensbedömningar behövs, HUS!

Beskedet att gynekologiska operationer från och med nästa år inte längre ska utföras vid Raseborgs och Borgå sjukhus nådde oss i veckan. Vi upplever detta fullkomligt oförståeligt och kräver att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) förklarar hur detta är i linje med organisationens värderingar om att patienten ska vara i fokus.

Det är oacceptabelt att indragningar i sjukvården verkar ha blivit synonymt med försämringar som drabbar speciellt kvinnor. Först drog man in BB på sjukhusen och nu det här. Kvinnors rätt till trygghet i vården innefattar även det sociala, dagkirurgiska ingrepp bör kunna göras nära hemmet. Det finns inga argument för att gynekologiska dagkirurgiska ingrepp skulle behöva ett BB i samma byggnad för att kunna genomföras. En indragning kan däremot leda till brist på kapacitet och längre köer till ingrepp på de sjukhus som de centraliseras till. Personalens erfarenhet och kunnande utnyttjas inte heller optimalt.

Än en gång har HUS mage att försämra vården för kvinnor trots att vi nyligen kunde läsa att farhågorna om ett ökat antal förlossningar på vägen till BB i Västnyland tyvärr blivit verklighet. Riskfyllda situationer där kvinnor tvingas föda hemma eller på vägen till sjukhuset bidrar till förlossningsrädsla och otrygghet hos gravida. En av HUS' målsättningar är att erbjuda vård på patientens eget språk. Det här beslutet rimmar dock illa med att förverkliga den målsättningen. Ytterligare indragningar av vård nära patienten på ett sjukhus där man garanteras vård på svenska leder till större otrygghet.

Vi upplever att den finländska sjukvården inte förmår tillgodose kvinnors hälsa och behov i nödvändig utsträckning. Det är dags att säga ifrån – nu räcker det! Vi kräver att HUS gör en könskonsekvensbedömning i allt beslutsfattande. Det är ett sätt att säkerställa en jämställd och trygg vård för alla i framtiden, oberoende av kön.

Anki Bender 
Anita Westerholm 
Sandra Ahtola 

stadsfullmäktigeledamöter (SFP), medlemmar i Svenska Kvinnoförbundet i Karis, Raseborg