EU, rättsstatens obevekliga försvarare

22.05.2019 kl. 10:13
Globaliseringen och digitaliseringen har öppnat upp för alla former av exploatering av känslig information, maktförhållanden och resurser, säger Anna Jungner-Nordgren.

Texten är en insändare som ursprungligen publicerats i Österbottens Tidning 22.5.2019. Den hittas här.

Vi politiker måste tydligare manifestera vad vi står för, hur vi samarbetar och se till att skamlöst agerande också har konsekvenser. Det kräver mod, ledarskap och obeveklighet. 

Vördnad inför det förtroende som ges oss, inte godtycklighet. Lojalitet inför de positioner man ställer upp till, inte röstfiske. Tillit, det måste vi politiker förtjäna, inte konsumera.

Skandalen i Österrike, där vice förbundskanslern Heinz-Christian Strache hade utlovat kontroll över media och statliga kontrakt till Kreml-orienterade oligarker, påminner oss om varför vi alla måste bevaka rättsstatens principer och fri och oberoende media. Strache agerade för egen vinning, med godtycklig attityd inför en ytterst kalkylerande motpart och riskerade det egna landets säkerhet och strategiska intressen. 

Högerpopulisternas etablerade relation med Ryssland och hårda restriktioner mot fri media och medborgarsamhället är ett hot för oss alla som EU-länder. 

Den antidemokratiska utvecklingen måste leda oss alla till att ifrågasätta vad konsekvenserna av högerpopulismen kommer vara. Att högerpopulismen, som målar upp globaliseringen som hotfull, egentligen avser att tjäna på stängda gränser med otydliga, osäkra bilaterala avtal och rättigheter för de som tycker "rätt" och stöder den tvingande, auktoritära agendan. 

På vilket sätt ger en sådan godtycklighet och oberäknelighet oss trygghet?

Jag uppmanar alla att rösta och möta oss EU-valskandidater på torg och debatter. Den moderata majoritetens tystnad är just nu det största hotet mot den liberala världsordning vi känner till och som ger oss så mycket påverkningsmöjligheter, välstånd och rättigheter. 

Dra er till minnes vem som stod upp mot skatteparadisen, vem som sade det obekväma och ville se konsekvenser då Polen och Ungern undergrävt rättsstaten. Vem som vill utveckla, vem som vill bryta ner. Det handlar om vår framtid!

Anna Jungner-Nordgren, EU-valskandidat
Svenska Kvinnoförbundets ordförande