Bild på Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi vill bli ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

16.01.2020 kl. 09:07
Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande för Svenska Kvinnoförbundets ordförandeskap. Mahdi brinner för jämställdhet och integrationspolitiska frågor. Hon arbetar för detta både lokalt och regionalt. 

Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande för Svenska Kvinnoförbundets ordförandeskap. Mahdi brinner för jämställdhet och integrationspolitiska frågor. Hon arbetar för detta både lokalt och regionalt. 

För närvarande fungerar Mahdi som vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundets lokalavdelning Vasa svenska kvinnoklubb. Hon är medlem i Svenska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse, internationella utskott och är förtroendevald i Vasa stadsfullmäktige. Mahdi kandiderade för Svenska folkpartiet både i riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet år 2019. 

- Jämställdhet är ett privilegium som jag inte tar för givet. Vi behöver ständigt arbeta för att utveckla kvinnors rättigheter. I Finland och globalt ska vi kämpa för att ha samma rättigheter och kunna leva våra liv på våra egna villkor, säger Mahdi. 

- Jag vill fortsätta försvara de rättigheter och reformer som kvinnor före oss har kämpat för. Dessutom vill jag uppmärksamma och jobba mot hederskultur, förtryck och människohandel. Vi lever i en global värld och Finland är idag ett mångkulturellt samhälle. Jag vill belysa att det går att vara delaktig i politiken om man vill och vågar aktivera sig.

Mahdi känner stor tacksamhet över att ha funnit en plattform i Svenska Kvinnoförbundet. 

- Jag har fått möjligheten att föra fram mina idéer och tankar samt erhållit ovärderlig vägledning av organisationen. Nu önskar jag fortsätta mitt arbete i förbundet som ordförande. Jag ser fram emot alla utmaningar ordförandeposten för med sig och jag har modet och insikten att utveckla vår organisation ytterligare, säger Mahdi.

För mera information:
Ramieza Mahdi
tel.  045 669 3811