Bild på Anita Westerholm

Anita Westerholm vill bli Svenska Kvinnoförbundets ordförande

22.01.2020 kl. 10:55
Anita Westerholm, vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet, är redo att axla ansvar och föra jämställdhetsarbetet framåt. Hon meddelar idag att hon ställer sig till förfogande för posten som Svenska Kvinnoförbundets ordförande.

- Jag vill se ett samhälle där alla individer har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet. Jämställdhet kan och får inte tas för givet, utan ett målmedvetet arbete krävs och där har Svenska Kvinnoförbundet en viktig roll. Jag brinner för jämställdhetsarbetet, säger Westerholm.

- Svenska Kvinnoförbundet är ett livskraftigt förbund och det ska även synas i kommunalvalet 2021. Jag lovar jobba för att vi har många feministiska kandidater som står upp för jämställdhet och mångfald, säger Westerholm.

Westerholm vill se ett jämställt, hållbart och välmående Finland där varje individ känner sig värdefull, delaktig och trygg. Hon poängterar vikten av en familjeledighetsreform som sporrar till jämställt föräldraskap och deltagande på arbetsmarknaden och efterlyser även förändringar på arbetsmarknaden.

- Det är oacceptabelt att kvinnor diskrimineras till följd av graviditet och familjesituation. Vidare är det absurt att jämnåriga kvinnor och män med samma utbildningsbakgrund verksamma inom samma bransch och uppgifter har olika lön, säger Westerholm.

Westerholm kräver krafttag mot våld och värnar om människans självbestämmanderätt över sin kropp.

- Finland måste i rask takt uppfylla de krav Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen) ställer, säger Westerholm.

Westerholm är hemma från Ekenäs, Raseborg, och studerar juridik och ekonomi i Helsingfors. Förutom att Westerholm är vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet är hon stadsfullmäktigeledamot och andra vice ordförande för stadsstyrelsen i Raseborg. Våren 2019 kandiderade Westerholm i riksdagsvalet för SFP, hon är aktiv medlem i Zonta Club of Raseborg-Raasepori och i Kvinnoförbundet i Karis-Pojo. Westerholm är lokalavdelningen i Karis val till Svenska Kvinnoförbundets nya ordförande.

- Anita fångar rummet med sin närvaro och kompetens. Hon är skarp, lyssnar in och tillför sakkunskap i viktiga politiska diskussioner. Anita är redo att leda förbundet, hon är en naturlig ledare och skulle göra ett framgångsrikt arbete som Svenska Kvinnoförbundets ordförande, säger Fredrika Åkerö, ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Karis-Pojo.

För mer information:

Anita Westerholm
anita.westerholm@helsinki.fi
tel. 0440557565