Svenska Kvinnoförbundet inhiberar förbundets årsmöte

13.03.2020 kl. 14:35
Svenska Kvinnoförbundets arbetsutskott har idag beslutat att inhibera Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 21–22.3 i Närpes. Arbetsutskottet beslöt detta med beaktande av statsrådets och THL:s rekommendationer för att förhindra spridningen av coronviruset samt SFP:s linje att tills vidare avboka alla sina evenemang, såväl publika som interna tillställningar, på grund av situationen med coronaviruset. 

Pressmeddelande 13.3.2020

Svenska Kvinnoförbundet inhiberar förbundets årsmöte 21-22.3 i Närpes

Svenska Kvinnoförbundets arbetsutskott har idag beslutat att inhibera Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 21–22.3 i Närpes. Arbetsutskottet beslöt detta med beaktande av statsrådets och THL:s rekommendationer för att förhindra spridningen av coronviruset samt SFP:s linje att tills vidare avboka alla sina evenemang, såväl publika som interna tillställningar, på grund av situationen med coronaviruset. 

Årsmötet skjuts på framtiden och anordnas senare under året då situationen i landet möjliggör det. En försening av årsmötet medför inga sanktioner för förbundet. Svenska Kvinnoförbundets nuvarande styrelse och presidium fortsätter i ledningen av förbundet fram tills dess årsmötet kan arrangeras.

Ambitionen är att arrangera årsmötet på samma ort och plats men vid ett senare tillfälle.

För mer information:
Agneta Udd-Saarela, generalsekreterare 
045-657 9789