Bild på Pia Sundell

Ordförandekandidaterna presenterar sig: Vem är Pia Sundell?

25.08.2020 kl. 09:22
På Svenska Kvinnoförbundets årsmöte den 5 september i Närpes väljer vi en ny ordförande för förbundet. Den här veckan presenterar sig kandidaterna till ordförande för Svenska Kvinnoförbundet genom att besvara några frågor. Här kan du läsa Pia Sundells svar.

Namn: Pia-Lisa Sundell, kallas för Pia. 

Ålder: Jag fyller 48 år i september.

Hemort: Född och uppvuxen i Helsingfors i Gamlas, bodde sedan 16 år i Esbo i Källstrand och nu de senaste fyra åren bosatt i Grankulla.

Förtroendeuppdrag
Centralförbundet för barnskydd, vice ordförande
Soste ry, vice ordförande för förvaltningsrådet
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, styrelsen 

Feministiskt motto

"Stå alltid upp för en syster, använd din röst för den svagare, godkänn aldrig förtryck."
- Pia Sundell 

Vad ser du för utmaningar och möjligheter för Kvinnoförbundets jämställdhetsarbete i det rådande världsläget som orsakats av coronapandemin?

Jämställdhetsarbete, både globalt och nationellt, står inför ett stort hot på grund av rådande pandemin. Världsekonomin är hotad, därmed blir risken stor för att andra värden styr samhällsutvecklingen, inte jämställdhet. Det här kan vi inte acceptera. Nu blir vårt påverkansarbete ännu viktigare och vi måste tillsammans stå upp och göra vår gemensama röst hörd. Men vi har en god möjlighet för detta arbete. Inom Kvinnoförbundet har vi kunskap, vilja och kraft. Nu ska vi använda vår kraft för en mer jämställd morgondag.  

Hur tycker du att Svenska Kvinnoförbundet bäst kan stöda och uppmuntra fler kvinnor att ställa upp som kandidater i kommunalvalet i april 2021?

Vi ska alltid vara välkomnande mot alla eventuella kandidater. Vänlighet och uppmuntran är viktigt. Vi ska stöda och ta hand om alla våra kandidater under kampanjens gång. Vi ska berätta för kvinnor varför det är viktigt med just kvinnor i politiken. Vi ska själva visa gott exempel och ställa upp.  

Vad är det första du skulle göra som nyvald ordförande för Svenska Kvinnoförbundet?

Visa min tacksamhet och ödmjukt tacka för förtroendet. Själva arbetet skulle jag inleda med att lära känna vår medlemmar och lokalavdelningarna bättre.