Bild på Anita Westerholm

Ordförandekandidaterna presenterar sig: Vem är Anita Westerholm?

25.08.2020 kl. 09:44
Den 5 september väljer vi en ny ordförande för Svenska Kvinnoförbundet efter avgående ordförande Anna Jungner-Nordgren. Den här veckan presenterar sig kandidaterna till ordförande för Svenska Kvinnoförbundet genom att besvara några frågor. Här kan du läsa Anita Westerholms svar.

Namn: Anita Westerholm 

Ålder: 25 år 

Hemort: Raseborg

Förtroendeuppdrag
Vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet samt fullmäktigeledamot och stadsstyrelsens II vice ordförande i Raseborg sedan år 2017.

Feministiskt motto

Oj, finns så många motton jag inspireras av, ett av dem är definitivt Malala Yousafzais “När hela världen är tyst blir även en röst kraftfull.” Citatet påminner mig om att våra handlingar har skillnad, att det lönar sig att fortsätta arbetet och målmedvetet höja rösten.

Vad ser du för utmaningar och möjligheter för Kvinnoförbundets jämställdhetsarbete i det rådande världsläget som orsakats av coronapandemin?

Dessvärre visar det rådande läget på att vår politik verkligen behövs, att vi behöver se förändringar i samhället. Jag tänker bland annat på mäns våld mot kvinnor i hemmet och på att det är kvinnor som står vid frontlinjen för coronaviruset. Kvinnoförbundet ska genom aktiv, faktabaserad kommunikation uppmärksamma flera på problemen och förhoppningsvis få med flera i kampen för jämställdhet.

Organisatoriskt är det en utmaning att vi inte kan arrangera fysiska träffar men samtidigt finns det möjlighet att utveckla vår verksamhet och forma den efter det rådande läge, t.ex. var nätföreläsningarna ”Duktig flicka” en succé. Vi får fortsätta arrangera föreläsningar och workshops i elektronisk miljö, kanske spela in flera poddavsnitt och diskutera med varandra över nätet i väntan på att vi får diskutera och umgås i samma fysiska rum igen. I det fall att vi inte kan ses måste vi göra vårt yttersta för att alla ska kunna ta del av vår verksamhet, inte enbart de som är duktiga på elektroniska hjälpmedel.

Hur tycker du att Svenska Kvinnoförbundet bäst kan stöda och uppmuntra fler kvinnor att ställa upp som kandidater i kommunalvalet i april 2021?

Tillsammans är vi starka och för att än bättre kunna lyfta jämställdhetsfrågor på såväl kommunal-, riks- och global nivå ska vi satsa på medlemsvård och medlemsrekrytering. Vi ska lyfta fram varför det behövs feministiska kandidater som står upp för jämställdhet och mångfald i kommunerna. Vi ska visa att vi finns där för kandidaten. Vi ska lyssna till kandidaternas önskemål, vi ska dela med oss av våra erfarenheter och vi ska arrangera utbildningar av olika slag. Vi ska ha en stark gemenskap!

Vad är det första du skulle göra som nyvald ordförande för Svenska Kvinnoförbundet?

Jag skulle jubla av glädje, jag skulle vara ytterst ödmjukt tacksam över förtroendet och jag skulle samla min styrelse för att diskutera vårt arbetssätt och våra målsättningar. Jag skulle besöka våra lokalavdelningar. Jag skulle så fort jag ges tillträde bänka mig på partistyrelsens och riksdagsgruppens möten om torsdagarna, det för att kontinuerligt vara uppdaterad om vad som sker där och föra fram kvinnoförbundets politik. Detta skulle jag göra med en brinnande iver!