Bild med texten dags för jämställdhet

Resolution från årsmötet 2020: Min kropp, min rätt, min frihet

05.09.2020 kl. 17:51
Idag på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte höjer vi rösten för allas lika rätt till hälsa och kroppsligt självbestämmande. I det rådande världsläget är det särskilt viktigt att stärka jämställdheten och allas mänskliga rättigheter.

Idag på Svenska Kvinnoförbundets årsmöte höjer vi rösten för allas lika rätt till hälsa och kroppsligt självbestämmande. I det rådande världsläget är det särskilt viktigt att stärka jämställdheten och allas mänskliga rättigheter. Coronapandemin och eventuella restriktioner får inte leda till en ökad ojämställdhet i samhället. Reformer som strävar efter att främja jämställdhet får inte läggas på is på grund av coronakrisen.
 

Rätt till sjukdagpenning för utbrändhet

Antalet depressionsdiagnoser har stigit drastiskt i Finland sedan mitten av 1990-talet. En tydlig majoritet av de som drabbas är kvinnor. Det saknas statistik på hur många av dessa som lider av utmattning eller utbrändhet eftersom de inte klassificeras som medicinska diagnoser i Finland. Svenska Kvinnoförbundet kräver att politikerna i Finland får upp ögonen för problematiken. Varje fall av utbrändhet är ett misslyckande av samhället och en stor personlig tragedi.

Svenska Kvinnoförbundets årsmöte anser att arbetsrelaterad utbrändhet bör klassas som en diagnos som ger rätt till sjukfrånvaro med ersättning. Det är viktigt att de drabbade får en korrekt diagnos, sjukskrivning med rätt till ersättning samt vård som stöder återhämtningen på bästa möjliga sätt.

Ett erkännande av utbrändhet som en medicinsk diagnos skulle även öppna upp genomförandet av nödvändiga förändringar i samhället och arbetslivet för att förebygga utbrändhet.
 

Rätt till kroppsligt självbestämmande

Rätten till fria och trygga aborter utgör en central del av kvinnors kroppsliga och reproduktiva självbestämmanderätt. Det är dags att modernisera den finska abortlagstiftningen, som i år fyller 50 år.

Jämfört med övriga nordiska länder och EU-länder som tillåter abort är den finska abortlagstiftningen konservativ och processen onödigt långsam och tung. Speciellt föråldrat är det att den gravida måste motivera sitt beslut att göra abort t.ex. med ekonomiska eller sociala orsaker samt att man måste besöka två olika läkare för att få en remiss till abort. Förfarandet med två läkares utlåtanden tär på bashälsovårdens resurser och kan leda till onödiga dröjsmål.

Det är hög tid att kvinnors självbestämmande över sina kroppar respekteras i finsk lagstiftning. Den gravidas egen vilja ska räcka som orsak till abort fram till slutet av den tolfte graviditetsveckan, och kravet på två läkares utlåtande bör slopas ur lagstiftningen.


Rätt till kostnadsfri mens för alla unga

Den som har mens måste lägga tusentals euro på mensskydd under sin livstid. Svenska Kvinnoförbundets årsmöte anser att priset på mensskydd och tillgången till mensskydd är en viktig jämställdhetsfråga.

Svenska Kvinnoförbundet vill att alla unga menstruerande personer ska få upptäcka menskoppen innan de börjar köpa dyra och icke miljövänliga mensskydd. Därför vill vi att gratis menskoppar delas ut i alla kommuner av skol- och studerandehälsovården.