Bild på Pia Sundell

Pia Sundell: Vi måste beakta ett könsperspektiv för att upptäcka fler flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ett tidigare skede!

11.10.2020 kl. 09:00
Könsperspektivet har försummats både i forskningen och i praktiken vid diagnosticeringen av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Forskningen och diagnoskriterierna för neuropsykiatriska svårigheter såsom ADHD, Asperger och autism har främst fokuserat på pojkar, säger Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Pia Sundell idag på internationella flickdagen.

Det här har lett till att flickors utmaningar ofta hittas senare eller att flickor får felaktiga diagnoser.

- Det behövs mera forskning i hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kommer till uttryck hos flickor. Vi måste ta in ett könsperspektiv så att flickorna får det stöd de behöver, säger Pia Sundell, vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.

Det är fortfarande svårt att upptäcka till exempel autism hos flickor och unga kvinnor, trots att vi idag vet att neuropsykiatriska svårigheter är relativt vanliga också hos flickor.

- Så här får det inte vara. Alla barn ska ha rätt till jämlik hjälp och stöd för sina svårigheter, oberoende av kön. Därför måste vi bli bättre på diagnosticeringen av flickor med neuropsykiatriska svårigheter, säger Sundell.

För mer information:
Pia Sundell, vice ordförande
Tel. 040-501 9105