Bild på Ann-Sofi Backgren

Ann-Sofi Backgren: Den internationella landsbygdskvinnans dag

15.10.2020 kl. 08:30
Idag, den 15 oktober, firas den internationella landsbygdskvinnans dag! FN:s generalförsamling har instiftat en dag för att årligen uppmärksamma den roll som kvinnor på landsbygden har för dess utveckling och bekämpande av fattigdom.

I jämförelse med Finland har kvinnor i fattigare länder sämre förutsättningar att jobba med utvecklingsfrågor och bekämpande av fattigdom men vi kan som medsystrar stötta dem i deras arbete, uppmuntra dem att jobba tillsammans och hjälpa dem att lära sig av varandra.

Här hemma i Finland står också många kvinnor på landsbygden i förgrunden för landsbygdens utveckling och den omställningsrörelse som är på gång i att skapa en ny modern landsbygd där man kan kombinera det goda livet med trevlig livsmiljö, möjligheten att förverkliga sig själv via nya former av företagsamhet eller nya former av arbete eller yrkesinriktning. Vi pratar i termer av en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar landsbygd.

Nu är det bara sex månader kvar till kommunalvalet och landsbygdskvinnan behövs även i det kommunala beslutsfattandet. Covid-19 har visat att det inte finns en återgång till ”det normala”.  Vad är det nya normala? Det är nu vi formar framtiden och även i detta viktiga arbete på det lokala planet behövs landsbygdskvinnan som kandidat.

Ann-Sofi Backgren
Svenska Kvinnoförbundets internationella utskott