Bild på Anita Westerholm

Kvinnornas lönedag 2020: Oroväckande tillbakagång!

01.11.2020 kl. 00:00
Under en tidsperiod på 15 år har löneskillnaderna minskat med bara cirka tre procentenheter och år 2019 var skillnaden 16 %. Ifjol uppmärksammades kvinnornas lönedag, som symboliserar löneskillnaden mellan kvinnor och män, den 4 november. I år uppmärksammas dagen redan den 1 november.

Det här innebär att kvinnorna i teorin arbetar oavlönat från och med idag fram till årsskiftet och att löneskillnaderna har vuxit under det senaste året.

- Det är av allra högsta vikt att lika lön betalas för lika och likvärdigt arbete, oberoende av kön. Så är tyvärr inte fallet idag inom alla branscher eller på alla arbetsplatser och det här är ett stort jämställdhetsproblem, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm.

- Löneskillnaderna påverkar kvinnors ekonomi i vardagen men de har också återverkningar i framtiden då kvinnors pensioner även blir mindre. Vi har inte tid att vänta, utvecklingen måste gå framåt och det i snabbare takt, kräver Westerholm.

Svenska Kvinnoförbundet jobbar för:

- Att jämställdhetslagen förnyas för en ökad transparens i lönesättningen. Preciserade bestämmelser om lönekartläggningen ska infogas i jämställdhetslagen så att skyldigheten att jämföra arbetens likvärdighet förverkligas.

- Att jämställdhet främjas i arbetslivet genom att fortsätta och effektivera likalönsprogrammets arbete.

- Att stärka kvinnors företagande. Vi vill stärka startup-scenen och skapa bättre förutsättningar för kvinnor att starta och driva företag.

- Att företagsstöd och projektmedel ska gå jämlikt till företagare, oberoende av kön, och i lika stor utsträckning riktas till kvinnodominerade branscher.

- En lagändring så att kvinnliga företagare också kan ansöka om familjeledighetsersättning av FPA för sina egna föräldraskapskostnader.

- En föräldraledighetsreform enligt 6+6+6-modellen för att uppnå ett mer jämställt uttag av familjeledigheterna och stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden.

För mer information:
Anita Westerholm, ordförande
044-055 7565