Bild på Sari Somppi

Sari Somppi: Tillsätt arbetsgrupper som arbetar mot våldet bland unga i kommunerna

16.11.2020 kl. 11:12
Våld och brott som begås av ungdomar har diskuterats mycket de senaste veckorna, speciellt efter nyheter från Helsingforspolisen och övriga myndigheter som har uttryckt oro över cirka 100-150 ungdomars eventuella benägenhet till våldsamt beteende.

Enligt en studie som Helsingin Sanomat har gjort är övergrepp och rån som begås av ungdomar vanligast i Vasa, Esbo och Jyväskylä om man ser till de stora städerna.

- Vi behöver tillsätta arbetsgrupper som jobbar tillsammans med polisen i det brottsförebyggande arbetet i de kommuner som berörs av problemet med våld bland unga, säger Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Sari Somppi.

I grupperna bör finnas en bred kompetens, lokal kännedom och sakkunnighet.

Grupperna kunde bestå av polisen och socialen, personal från skol- och fritidsgårdar, företagare, fastighetsbolag samt lokalt näringsliv, föreslår Somppi.

Somppi säger att kriminologisk forskning besitter en bred evidens och kunskapsbas för det förebyggande arbetet.

- Vi måste arbeta kunskapsbaserat för att hitta de rätta lösningarna på problemet, menar Somppi. Det vi behöver ta reda på är:

  • Vilka omständigheter som leder till att våldet uppstår.
  • Varför våldet sker vid en given tid på en viss plats. 
  • Varför det sker mycket våld mellan vissa grupper av människor vid denna specifika tid och plats.
  • Orsaker till våldet för att ha bästa möjligheter att sätta in bästa åtgärder för att nå effekt.

- Det som ofta kan gå fel är att man går direkt från lägesbilden till verktygslådan och väljer åtgärder som endast bekämpar symptomen, säger Somppi.

- Detta kan efterliknas vid att man tar en Burana för huvudvärk istället för att utreda varifrån huvudvärken kommer. Har man kanske druckit för lite vätska? Nu kan vi inte lösa problemet med ett glas vatten, men med kriminologisk forskning och kunskap gör vi det, poängterar Somppi.

För mer information:
Sari Somppi, vice ordförande
tel. 044-557 5246