Ansökan till Svenska Kvinnoförbundets utskott är öppen

Ansökan till Svenska Kvinnoförbundets utskott är öppen

15.04.2021 kl. 10:59
Svenska Kvinnoförbundets utskott jobbar med att stärka förbundets profil och politik inom olika delområden såsom nationell jämställdhetspolitik, internationellt samarbete, förbundets organisation och ekonomi. Att sitta med i ett utskott är roligt, lärorikt och ett utmärkt tillfälle för dig som medlem att lyfta fram de frågor du tycker är viktiga.

Intresserad? Läs mer om utskotten här nedan och anmäl ditt intresse för ett utskott här. Sista dagen för att anmäla intresse för uppgiften som utskottsmedlem är måndagen den 3.5

Jämställdhetspolitiska utskottet

Jämställdhetspolitiska utskottet (JämU) stöder förbundets politiska verksamhet. Utskottet följer upp motionerna från årsmötet och deltar i arbetet med att ta fram förbundets valprogram och politiska pamfletter. Teman som utskottet arbetar med är bland annat kvinnor, ekonomi och juridik, sexuella och reproduktiva rättigheter, jämställdhet i vård och hälsa, våldsförebyggande arbete samt jämställdhet i klimatpolitiken. Om du vill jobba med en bredd av jämställdhetsfrågor så är det här utskottet något för dig!

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet (OrgU) deltar i utvecklingen av förbundets organisation samt medlemsvård. Utskottet samarbetar med lokalavdelningarna och deltar i utvecklingen av förbundets regionala och lokala aktivitet. Utskottet initierar och arrangerar även verksamhet för förbundets förtroendevalda. Gillar du t.ex. att planera strategidagar eller har du visioner för medlemsvärvning eller verksamhet? Då är organisationsutskottet något för dig! Du är välkommen med i utskottet oberoende om du är ny medlem eller erfaren kvinnoförbundare – allas idéer behövs.

Internationella utskottet

Internationella utskottet (IU) ansvarar för Kvinnoförbundets internationella verksamhet och upprätthåller kontakten till våra internationella samarbetsparter. Utskottet deltar i beredningsarbetet för förbundets valplattform för EU-valet. Om du är intresserad av internationell jämställdhetspolitik så är det här utskottet för dig!

Ekonomiutskottet 

Ekonomiutskottet bereder ekonomiska frågor inom Kvinnoförbundet. Utskottet följer upp och planerar förbundets ekonomi långsiktigt. Utskottet ansöker även om understöd och stipendier för förbundets verksamhet. Om du brinner för ekonomi eller vill vara med och stärka och utveckla Kvinnoförbundets ekonomiska profil så är det här utskottet för dig.

Ansök till utskotten

Utskottsarbetet passar både nya medlemmar och sådana som har varit med längre. Utskotten sammanträder 3-5 gånger per år, främst via Zoom. Alla utskott tillsätts för tvåårsperioden 2021-2023, förutom ekonomiutskottet som tillsätts för ett år i taget. Deadline för ansökan till utskotten är måndag 3.5. Ansök till utskotten via Lyyti.

Är du inte ännu medlem i Svenska Kvinnoförbundet men är intresserad av att komma med i ett av våra utskott? Klicka här för att bli medlem och ansök sedan till något av våra utskott!

Vi svarar på frågor om utskottens verksamhet på info@kvinnoforbundet.fi.

Förbundsstyrelsen tillsätter utskotten på sitt möte i slutet av maj. Vi är i kontakt med alla invalda utskottsmedlemmar sista veckan i maj. De nya utskotten sammankallas till möte i augusti-september 2021.

Välkommen med!