Vem är årets Fredrika?

11.05.2021 kl. 10:36
I utmanande och avvikande tider blir samhällsmoderliga handlingar särskilt viktiga – för hela samhället och för många enskilda personer. Alldeles särskilt utsatta är samhällets minsta, våra barn och unga, och andra som befinner sig i en speciellt sårbar ställning på grund av coronapandemin. Nu söker vi en vardagshjälte.

Känner du en vardagshjälte? Någon som gör en insats utöver det vanliga för att stöda och stärka barn och unga eller andra utsatta i samhället under pandemisituationen? Någon som visat på samhällsmoderlighet genom att förebygga ensamhet, utsatthet och utanförskap? Eller någon som engagerat sig för att motarbeta våld i nära relationer under de exceptionella förhållanden som coronapandemin har orsakat? Nu är det dags att välja årets Fredrika Runeberg-stipendiat!

Fredrika Runeberg drev ett stort hushåll, fick åtta barn och hörde till de mest bildade kvinnorna på sin tid; hon var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. Hon tog ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete. För många var Fredrika Runeberg mest känd som Johan Ludvig Runebergs hustru.

Fredrika Runeberg-stipendiet delas varje höst ut till en person eller organisation som gjort en samhällsmoderlig gärning i Svenskfinland. Stipendiet kan inte sökas, men du har nu för andra året i rad möjlighet att föreslå din Fredrika-stipendiat.

Vem tycker du skulle vara den allra bästa Fredrika-stipendiaten år 2021? Vem är vår vardagshjälte då vi lärt oss att leva i en ny vardag?

Lämna in ditt förslag

Den du föreslår kan jobba eller verka inom vilken sektor som helst. Ditt förslag kan vara en enskild person eller till exempel en arbetsgrupp eller förening. Det viktiga för priskommittén är att stipendiaten gör en tydlig, samhällsmoderlig insats för sina medmänniskor.

Kontrollera gärna om din kandidat tidigare har fått stipendiet. Här hittar du en förteckning över de tidigare stipendiaterna.

Lämna in ditt förslag i det här formuläret. Det är möjligt att lämna in förslag mellan den 11 maj och den 25 maj 2021.

Om Fredrika Runeberg-stipendiet

Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

Stipendiet utdelas varje år på Fredrikas födelsedag den 2 september. Mottagaren utses av en kommitté med representanter för

• Svenska kulturfonden,
• Finlands svenska Marthaförbund,
• Svenska Kvinnoförbundet och
• Svenska folkskolans vänner.