Bild på Anita Westerholm

Westerholm: Anställda inom småbarnspedagogiken bör få yrkeskläder

03.06.2021 kl. 10:28
Det borde vara en självklarhet att kommunen som arbetsgivare bekostar yrkeskläder inom småbarnspedagogiken, precis som i många andra yrkeskategorier, anser Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm.

- Personalen på daghemmen jobbar ofta i påfrestande väderförhållanden med snö, vind och lera, vilket kräver specialkläder och extra utrustning. Kläderna som används inomhus slits dessutom ner och behöver vara tåliga. Utgifterna för kläderna som de anställda inom småbarnspedagogiken har behov av i arbetet är således stora, säger Westerholm.

Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att de anställda inom småbarnspedagogiken i Finland ska förses med skydds- och arbetskläder alternativt kompenseras för de kostnader införskaffandet av sådana medför.

- Kvinnoförbundets representanter i kommunerna har lyft fram frågan i flera kommuner under våren. Bland annat i Raseborg, Hangö, Korsholm, Närpes och Malax har vi lämnat in motioner och initiativ om detta, säger Westerholm. 

Det är viktigt att småbarnspedagogerna själva får vara med och bestämma vilka arbetskläder som är ändamålsenliga för dem. I Sverige är det på flera håll vanligt att kommunerna står för såväl förskollärares, barnskötares som fritidspersonalens arbetskläder. 

- Nu är det dags att alla som jobbar inom småbarnspedagogiken i Finland får rätt till yrkeskläder, säger Westerholm.

För mer information:
Anita Westerholm, ordförande
044-055 7565