Bild på Anita Westerholm

Svenska Kvinnoförbundet om redogörelsen om jämställdhetspolitiken

17.08.2021 kl. 14:40
I sina kommentarer till beredningen av statsrådets jämställdhetspolitiska redogörelse betonar Svenska Kvinnoförbundet att Finland har ett ansvar att uppmärksamma kvinnors välmående, säkerhet och sexuella och reproduktiva rättigheter nationellt och internationellt.

Syftet med statsrådets jämställdhetspolitiska redogörelse är att fastställa nationella jämställdhetsmål som sträcker sig över valperioden. Svenska Kvinnoförbundet deltog den 17 augusti i ett hörande om redogörelsen. Redogörelsen ska överlämnas till riksdagen i slutet av 2021.

Svenska Kvinnoförbundet noterar med glädje att många viktiga målsättningar för jämställdhet finns med i beredningen av redogörelsen. I sina kommentarer lyfte förbundsordförande Anita Westerholm fram speciellt kvinnors välmående, säkerhet och sexuella och reproduktiva rättigheter som Svenska Kvinnoförbundet önskar att tydligt finns med i den slutliga redogörelsen.

Svenska Kvinnoförbundet vill se att alla former av könsrelaterat våld, utnyttjande och diskriminering elimineras.

- När det kommer till vår lagstiftning och i myndighetsarbete behövs en bättre kunskap om våld mot kvinnor och våld i familjen. Även barnen behöver bättre skyddas från våld och deras rättigheter behöver bättre tillgodoses, säger Westerholm.

Svenska Kvinnoförbundet anser att det behövs en ansvarig myndighet för prostitutionspolitiken i Finland. Det är särskilt nödvändigt att prioritera exit-tjänster för de som vill lämna prostitutionen. En långsiktig målsättning bör vara att det införs en sexköpslag i Finland enligt svensk modell.

Svenska Kvinnoförbundet anser att de jämställdhetsfrågor som tas upp i sammanfattningen av redogörelsen är aktuella och viktiga, och lyfter speciellt upp aborträtten som en central del av kvinnors rättigheter.

- Den gravidas egen vilja bör räcka som tillräcklig orsak till abort. Därför vill vi att aborträtten nämns i redogörelsen i enlighet med kraven i medborgarinitiativet OmaTahto, som syftar till att uppdatera och modernisera abortlagstiftningen, säger Westerholm.  

Enligt Svenska Kvinnoförbundet bör det i redogörelsen tydligt tas ställning för flickors och kvinnors välmående.

- Jag tänker bland annat på prestationsångest och utmattningssyndrom, och på att vi vet att i synnerhet unga kvinnors psykiska illamående ökat, den trenden måste brytas, säger Westerholm.

- Vi vill även att det tas ställning för att varje förlossning ska vara och upplevas trygg, samt att eftervården utvecklas, säger Westerholm.

Svenska Kvinnoförbundet betonar att vi även globalt måste ta ansvar för att alla flickor, kvinnor och könsminoriteter har rätt och tillgång till familjeplanering, utbildning och ett liv fritt från våld och hot om våld.

Svenska Kvinnoförbundet

Anita Westerholm
Ordförande