Bild på Anita Westerholm

Westerholm: Jämställd välfärd, närservice och service på svenska viktiga frågor i välfärdsområdesvalet

24.09.2021 kl. 19:00
Finland förbereder sig på det första välfärdsområdesvalet som hålls den 23 januari. Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm, som även är stadsstyrelseordförande i Raseborg, har idag nominerats till kandidat i välfärdsområdesvalet i Västra Nyland.

- Det här valet är oerhört viktigt. Reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet påverkar oss alla. Jag vill vara med och skapa ett välmående och jämställt välfärdsområde där invånarna trivs och mår bra och där rätt service ges i rätt tid på både svenska och finska, på skäligt avstånd, säger Westerholm

Välfärdsområdena kommer att ansvara för bland annat primärvården, mödra- och barnrådgivning, hemvården, mentalvårds- och missbrukartjänster, barnskyddet och funktionshinderservicen.

- Alla kvinnor i Finland ska kunna förvänta sig en trygg graviditet och förlossning. Rätten till en god mödravård och eftervård är därför centrala i reformen av social- och hälsovården. Det är också viktigt att tillgången till fysioterapi efter förlossningen förbättras, påpekar Westerholm.  

- Tidtabellen är rätt stram och det ekonomiska trycket stort så det är av yttersta vikt att vi ser till att reformen förverkligas på bästa möjliga vis. Bland annat blir den svenskspråkiga servicen bättre om vi arbetar in det i strukturen från början, säger Westerholm.

Westerholm framhåller att välfärdsområdesvalet är viktigt ur en jämställdhets- och jämlikhetssynvinkel, inte minst för att en stor del av de anställda inom välfärdsområdena utgörs av kvinnor, men också för att unga, kvinnor och personer med invandrarbakgrund är underrepresenterade i beslutsfattandet.

- Välfärdsområdena har ett stort ansvar för att förverkliga en jämställd arbetsgivarpolitik och säkerställa lönejämställdhet, betonar Westerholm.

- Vi är inte jämställda så länge kvinnor är underrepresenterade i beslutsfattandet. Det behövs olika perspektiv och erfarenheter i beslutsfattandet och det behövs feministiska kandidater som står upp för ett välmående, hållbart och jämställt samhälle, säger Westerholm.

För mer information:
Anita Westerholm, ordförande
044-055 7565