Bild på Anita Westerholm och texten Abort ska vara laglig, tillgänglig och säker för alla kvinnor

Westerholm: Abort ska vara laglig, tillgänglig och säker för alla kvinnor

28.09.2021 kl. 10:04
Idag den 28 september infaller den internationella dagen för säkra aborter – International Safe Abortion Day. Idag samlas försvarare av kvinnors rättigheter runt om i världen för att fira framgångar för kvinnors rätt till sina egna kroppar, och för att fortsätta kämpa i de länder där rättigheterna har inskränkts eller saknas helt och hållet.

– Osäkra aborter är en av de främsta orsakerna till mödradödlighet i världen. Varje år dör upp till 47 000 kvinnor världen över som en följd av osäkra aborter. Vi måste fortsätta att vara en föregångare för säkra och tillgängliga aborter, både i Finland och genom vårt arbete internationellt, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm.

Svenska Kvinnoförbundet anser att den finska abortlagstiftningen som är från år 1970 behöver uppdateras och moderniseras. Jämfört med övriga nordiska länder är lagen föråldrad och processen onödigt utdragen och trög. Svenska Kvinnoförbundet är samarbetspart i medborgarinitiativet OmaTahto2020 – Egen vilja som syftar till att uppdatera lagstiftningen.

- Målsättningen är att den gravida inte längre ska tvingas ge en särskild orsak till abort, och att det inte längre ska behövas två olika läkares beslut innan remiss fås. Den gravidas egen vilja måste räcka som orsak till abort fram till slutet av graviditetsvecka tolv. Processen måste förenklas och försnabbas från nuvarande för att respektera en kvinnas rätt till sin egen kropp, anser Westerholm.

För mer information:
Anita Westerholm, ordförande
044-055 7565