Bild på Ramieza Mahdi

Ramieza Mahdi: Vi måste flytta fokus från offer till förövare

01.10.2021 kl. 10:55
Det är chockerande att vi ännu år 2021 talar om flickors och kvinnors val av kläder och skuldbelägger dem för att de blir utsatta för sexuella trakasserier. Har vi inte kommit längre än så?

Menar Tolppanen faktiskt att om man är klädd på ett visst sätt så förtjänar man att bli trakasserad?  Det är märkligt att lösningen alltid handlar om hur flickor och kvinnor inte ska provocera.

Sexuella trakasserier handlar inte om klädstil utan om beteende som kränker en annan persons sexuella självbestämmanderätt och integritet.

Vi kan inte pratar om sexuella trakasserier och samtidigt anklaga kvinnor för att de har provocerat männen. Flickor och kvinnor klär sig inte för att bli antastade och trakasserade. Detta är ett sätt att förenkla ett strukturellt problem.

Vi måste lägga fokus på den faktiska händelsen och lägga ansvaret på förövaren. Ett offer ska inte behöva stå till svars för en annan persons handling. Skulden och skammen är hos den som trakasserar, antastar eller våldför sig på andra.

Ramieza Mahdi
Vice ordförande, Svenska Kvinnoförbundet