Bild på Ramieza Mahdi med texten Trygga kvinnors lika tillgång till klimatsmart jordbruk!

Ramieza Mahdi: Trygga kvinnors lika tillgång till klimatsmart jordbruk!

15.10.2021 kl. 09:00
Vi måste integrera jämställdhet inom jordbruket och stärka kvinnors delaktighet i planeringsprocessen, säger vice ordförande Ramieza Mahdi idag på internationella landsbygdskvinnors dag.

En fjärdedel av världens befolkning arbetar som bönder och kvinnor utgör 40 % av arbetskraften inom världens jord- och skogsbruk. Småbrukare producerar nästan 80 % av maten i Asien och Afrika och stöder försörjningen för cirka 2,5 miljarder människor.

- Kvinnliga bönder är lika produktiva och företagsamma som sina manliga motsvarigheter, men har mindre tillgång till mark, jordbruksprodukter, marknader och högkvalitativa livsmedelskedjor och får lägre priser för sina grödor, säger Ramieza Mahdi, vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.

Kvinnorna äger också mindre än 20 % av marken i världen. På landsbygden är löneskillnaden mellan könen så hög som 40 %. Kvinnor inom jordbruket är också mera utsatta för klimatkriser än män eftersom de förlitar sig mer på naturresurser för sin försörjning, har färre förmåner och rättigheter som krävs för att klara av klimatförändringar.

- För att uppnå ett hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling måste vi integrera jämställdhet inom jordbruket och stärka kvinnors delaktighet i planeringsprocessen, säger Mahdi.

Riktade insatser mot kvinnor är viktiga för att de ska kunna ha ekonomiska inflytande på landsbygden.

- Kvinnor måste ges lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande och utvecklingsmöjligheter inom jordbruket. Vi måste också säkerställa kvinnors lika tillgång till tjänster, kapacitetsutveckling och produktiva resurser inom jordbruket, säger Mahdi.

Ramieza Mahdi, vice ordförande
Svenska Kvinnoförbundet