Anita Westerholm kandidatnominering välfärdsområdesval

Westerholm: Ett framsteg för jämställdheten i kandidatnomineringen inför Välfärdsområdesvalet

15.12.2021 kl. 13:59
Svenska Kvinnoförbundet har totalt 90 stycken kandidater i välfärdsområdena i Svenskfinland och övriga Finland. Svenska folkpartiet går till val med 50% kvinnor och 50% män på listorna.

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm är nöjd över att se en så jämställd kandidatnominering och att en stor del av partiets kandidater också är kvinnoförbundare.

 

Partierna har ett stort ansvar i nomineringsprocessen, de ska bland annat  beakta faktorer som kön, ålder och bakgrund och ge väljarna goda förutsättningar att rösta fram en mångfald och en jämställd representation bland beslutsfattarna i välfärdsområdena. Det glädjer mig att se en jämställd könsfördelning på SFP:s lista. Svenska Kvinnoförbundet har aktivt arbetat för jämställd representation och att jämställdhetsfrågor lyfts upp i alla sammanhang, säger Anita Westerholm.

 

Det är av yttersta vikt att jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna har en central roll i beslutsfattandet i de nya välfärdsområdena, som kommer att ansvara för och fatta beslut om social-, hälso- och sjukvårdstjänster samt räddningsväsendet, det är också upp till de nya fullmäktige för välfärdsområdet att utveckla servicestrategin och besluta om budget.

 

Jämställdhet är en grundläggande rättighet. De beslut som fattas i välfärdsområdesfullmäktigena är nära människorna och det stundande valet är mycket viktigt då det kommer till främjande av jämställdhet och jämlikhet. Gör din röst hörd, vi behöver se till att kvinnor själv fattar beslut som rör vår vardag, understryker Westerholm 

 

Välfärdsområdesvalet hålls den 23 januari och förhandsröstningen pågår mellan den 12 och den 18 januari.

För mer information:

Anita Westerholm

044 0557565