Sari Somppi

Sari Somppi: Jämställdhet gynnar innovation och utveckling

11.02.2022 kl. 00:00
Den 11 februari uppmärksammas den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen, för att se till att fler kvinnor och flickor är representerade i naturvetenskapliga ämnen

Att kvinnor och flickor har möjlighet att dela sina idér och delta i beslutsfattandet när det kommer till fred och utveckling är avgörande för att kunna förverkliga FN:s mål för en hållbar utveckling där jämställdhet är en global prioritering. Även om mycket arbete har gjorts för att inspirera och uppmuntra kvinnor och flickor att söka sig till  vetenskapliga discipliner, har målet ännu inte nåtts och  runtom i världen existerar fortfarande partiskhet och könsstereotyper  som avskräcker och förhindrar kvinnor och flickor från att utbilda sig inom eller utöva en vetenskaplig karriär.

 

- Vetenskapen tillhör också kvinnor, och större mångfald gynnar utveckling och innovation. Vi måste råda bot på de stereotyper som gör att kvinnor inte söker sig till branschen och ta itu med de bakomliggande och begränsande faktorerna. Vilket också främjar jämställdheten och arbete att utjämna andra ojämlikheter mellan könen t.ex. löneskillnaden, säger Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande Sari Somppi.

 

Statistik visar att kvinnor utgör mindre än 30 procent av alla vetenskapliga och tekniska forskare i världen och omkring 30 procent väljer en sådan riktning inom högre utbildning. En  knappt en tiondel av alla Nobelpris har tilldelats kvinnor, fastän många av upptäckterna bakom priserna uppdagades av just kvinnor.

 

- Kvinnliga förebilder inom naturvetenskap, teknik och matematik ska lyftas fram i samhället för att inspirera och motivera fler att välja en bana inom vetenskaper. Unga kvinnor och flickor ska ha tillgång till utbildning och kunna se en framtid också inom naturvetenskaper. Mångfald inom vetenskapen stärker och kvinnor och flickor spelar en viktig roll, betonar Somppi.

 

I kampen mot COVID-19 har kvinnor har varit involverade i alla faser samtidigt har pandemin påverkat kvinnor negativt, också forskare. Många kvinnor ansvarar för barnomsorg hemma vilket har förvärrat en redan utmanande situationen för kvinnor inom vetenskapen. Med detta som bakgrund kommer årets internationella dag för kvinnor och flickor inom vetenskapen att fokusera på kvinnliga forskare i kampen mot COVID-19.