Anita Westerholm bestämd pink blus

Westerholm: Vi kräver framsteg, från och med idag arbetar kvinnor oavlönat!

04.11.2022 kl. 08:17
Idag uppmärksammas kvinnornas lönedag, som symboliserar löneskillnaden mellan kvinnor och män. Löneskillnaden i Finland är i medeltal 15,7 % detta år, vilket i teorin betyder att från och med idag fram till slutet av året arbetar kvinnorna oavlönat.

Det handlar om avsevärda summor pengar och tyvärr finns det all orsak att ännu lyfta fram orsakerna bakom löneskillnaden mellan kvinnor och män. 

- Liksom ifjol är kvinnornas lön i år i medeltal 84,3 procent av männens lön. Vi kräver att framsteg görs i snabbare takt, det får inte ta så här länge att rätta till sådana här orättvisor och fel! Det är självklart att lika lön ska betalas för lika och likvärdigt arbete, oberoende av kön. Vi har fortfarande stora problem med jämställdhet på arbetsmarknaden, konstaterar Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm. 

Kvinnor är i större utsträckning än män högt utbildade men ändå har kvinnor lägre löner för att kvinnors insatser i arbetslivet och kvinnodominerade branscher värderas lägre. Även när kvinnor  tar sig in i mansdominerade branscher stannar löneutvecklingen upp och ju högre upp i  lönegrupperna man går ju större är löneskillnaderna mellan könen. 

- Löneskillnaderna påverkar både vardagen för kvinnor men har också konsekvenser för framtiden då kvinnors pensioner som en följd blir lägre. Nu måste satsas på åtgärder som främjar jämställdhet i arbetslivet, vi behöver bland annat en ökad transparens i lönesättningen, understryker Westerholm.