Anita Westerholm omvald till Svenska Kvinnoförbundets ordförande

12.02.2023 kl. 15:38
Svenska Kvinnoförbundets årsmöte har idag omvalt Anita Westerholm, 27, från Ekenäs, Raseborg, till förbundsordförande. Westerholm brinner för den politik Svenska Kvinnoförbundet för och ser fram emot att fortsätta arbeta för ett jämställt samhälle.

- Jag är oerhört tacksam för förtroendet,  det känns otroligt fint och ärofyllt att få fortsätta leda Svenska Kvinnoförbundet och tillsammans arbeta för ett jämställt och jämlikt samhälle. Vi har ännu mycket arbete framför oss, säger Westerholm.

Kvinnor och barn är särskilt utsatta i kriser, krig och katastrofer, bland annat ökar sexuella övergrepp och sexuellt våld i krig samt att risken för att utsättas för människohandel ökar per automatik när man flyr från ett krigsdrabbat område.

- Snart har Rysslands brutala, oprovocerade krig pågått i ett år. Det betyder oerhört mänskligt lidande, död och förstörelse. Kring 14 miljoner ukrainare har tvingats fly sina hem, en del inom landet andra lämnat landet helt. Det betyder att oerhört många kvinnor och barn riskerar att utsättas för människohandel, utnyttjande och könsbaserat våld. Vi vet också att tusentals och åter tusentals barn försvunnit från Ukraina, få har kommit tillbaka. Vi måste fortsätta ge Ukraina vårt stöd, poängterar Westerholm.

Westerholm understryker att det inför det kommande riksdagsvalet måste jämställdhetsfrågor vara högt är på agendan. Däribland måste våld mot kvinnor och i närståenderelationer vara en prioritet, liksom bristen av personal inom småbarnspedagogiken samt inom vård och omsorg, lönen måste vara konkurrenskraftig och arbetsförhållandena goda.  

- Våldet mot kvinnor måste få ett slut, var är vrålen från samhället när kvinnor varje dag utsätts för allvarligt våld i hemmet. Tillsammans ska vi fortsätta kämpa för ett samhälle fritt från våld och förtryck, säger Westerholm. 

- Hur samhället ser ut och vilka värderingar som styr i beslutsfattandet är inte en slump, det har skillnad vem som är beslutsfattare, det har skillnad vilka värderingar beslutsfattaren har och i beslutsfattandet behövs ett jämställdhetsperspektiv. Här behövs Svenska Kvinnoförbundet, påpekar Westerholm.

Under årsmötet godkände Svenska Kvinnoförbundet bland annat propositioner om att Finland genomför en reform av värnplikten och inför allmän värnplikt oavsett kön där försvarsmakten väljer vilka som utför beväringstjänst, ökade resurser för mödra-, familje- och barnavård, samt att seniorrådgivningar bör bli lagstadgade.

Förutom förbundsordförande återvalde Svenska Kvinnoförbundets årsmöte Ramieza Mahdi, Sari Somppi och Pia Sundell till vice ordförande för verksamhetsåret 2023-2024.