Bild på Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm

Anita Westerholm: 284 år till global jämställdhet är inte acceptabelt

08.03.2024 kl. 08:00
Idag är det internationella kvinnodagen. Om utvecklingen fortsätter i samma takt som nu kommer det att ta 284 år att nå global jämställdhet - fram till år 2308, enligt en rapport från FN. Det här betyder att vi ännu är flera generationer av flickor och kvinnor från att ha lika möjligheter och rättigheter i samhället.

Om vi inte tar kampen för kvinnors lika rättigheter till följande nivå kommer inte du och jag att se den dagen då kvinnodagen verkligen är en dag då vi kan gratulera varandra för att vi äntligen är jämställda.  

Vi måste fortsätta höja våra röster för jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter, både här i Finland och globalt. Nästan 300 år är inte en rimlig eller acceptabel tidtabell för jämställdhetsarbetet att bli färdigt.  

Finland nämns ofta som en föregångare för jämställdhet, och vi befinner oss ständigt i toppen av listan när världens mest jämlika och jämställda länder ska rankas. Men trots topplaceringen finns många orättvisor kvar, och Finland är inte ett särskilt tryggt land för kvinnor.

Här följer några av jämställdhetsarbetets utmaningar i Finland som vi måste ta tag i och bekämpa. 

Våld mot kvinnor är fortsättningsvis ett av Finlands största människorättsproblem. 47 procent av finländska kvinnor och flickor över 15 år har upplevt fysiskt eller sexuellt våld och var tredje kvinna har utsatts för våld av en nuvarande eller tidigare partner. Årligen utsätts åtminstone 50 000 kvinnor för sexuellt våld i Finland - det här är inte bara hårresande siffror och statistik - det handlar om flickors och kvinnors hela liv som påverkas. 

En annan utmaning i Finland är kvinnors lönenivå och ekonomiska ställning. Ännu idag är arbetsmarknaden mycket segregerad. Till exempel inom hälso- och socialvården är cirka 85 procent av arbetstagarna kvinnor och inom byggbranschen är omkring 90 procent män. Kvinnans lön är i medeltal endast 84,3 procent av männens lön. Av företagarna är endast 35 procent kvinnor och 40 procent av de kvinnliga företagarna tjänar under 2000 euro i månaden. Den ekonomiska ojämställdheten påverkar kvinnor genom hela livet - risken för fattigdom är störst bland kvinnor över 75 år som bor ensamma.  

Statistik visar att drygt 15 procent av föräldrapenningsdagarna betalas till män och att var femte pappa inte alls tar ut föräldraledighet medan barnet är 9-12 månader gammalt. Vi bör fortsättningsvis vidareutveckla familjeledighetssystemet i en mer jämställd riktning. 

Den globala trenden där unga män blir mer konservativa medan kvinnor blir mer liberala syns också i Finland. En färsk analys visar att var fjärde ung finlandssvensk man tycker att rätten till fri abort bör begränsas i Finland. Den här trenden är mycket alarmerande. Det är dags för Finland att följa Frankrikes exempel och grundlagsskydda aborträtten. 

Kom med du också i kampen för att trygga våra gemensamma rättigheter. 

Anita Westerholm
Förbundsordförande
Svenska Kvinnoförbundet